ปตท.สผ.มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนพื้นที่ภาคใต้จากภัยพิบัติน้ำท่วม


ปตท.สผ.จับมือบริษัทในเครือและบริษัทผู้ร่วมทุนส่งมอบถุงยังชีพแก่หน่วยงานในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี นครศรีธรรมราช และสงขลา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมอย่างเร่งด่วน

นายธิติ ปรียาณุรักษ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า เมื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้จากภัยพิบัติน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ ปตท.สผ. จึงร่วมกับบริษัท ปตท.สผ.เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด หรือ ปตท.สผ. อีดี ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ทะเลอ่าวไทยและบริษัทผู้ร่วมทุน มอบถุงยังชีพเป็นกรณีเร่งด่วน ประมาณ 5,000 ชุด มูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท ให้แก่หน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ จ.นราธิวาส ปัตตานี นครศรีธรรมราช และสงขลา เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างทันสถานการณ์

การช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ปตท.สผ. ได้มอบถุงยังชีพแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด สมาคมการประมงพาณิชย์จังหวัดและชมรมประมงพื้นบ้านตำบลปานาเระ ส่วนการช่วยเหลือในจังหวัดนราธิวาส บริษัทฯ ได้ส่งมอบถุงยังชีพแก่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ เพื่อสนับสนุนภารกิจเร่งด่วนในการช่วยบรรเทาทุกข์ประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากการช่วยเหลือประชาชนใน 2 จังหวัดที่เผชิญวิกฤติน้ำท่วมดังกล่าวแล้ว ปตท.สผ. ยังได้มอบถุงยังชีพเพื่อสนับสนุนหน่วยงานราชการที่มีภารกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมอบถุงยังชีพแก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 สงขลา อำเภอสิงหนคร เทศบาลเมืองสิงหนคร และชุมชนโดยรอบฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมสงขลาและสมาคมชาวประมงอำเภอขนอมเพิ่มเติมด้วย

ทั้งนี้ ยังมีแผนจะส่งมอบถุงยังชีพแก่ทัพเรือภาคที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงกรณีฉุกเฉินได้อย่างทันสถานการณ์ต่อไป

นอกจากภารกิจในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการดำเนินโครงการเพื่อสังคมที่ตอบสนองต่อความจำเป็นของชุมชนและสังคมด้านคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรมแล้ว ปตท.สผ. ยังพร้อมสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน กรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินต่าง ๆ ในพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ

ทั้งนี้ โครงการ จี 1 (G1/61) และโครงการ จี 2 (G2/61) เป็นโครงการผลิตปิโตรเลียมประเภทก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท และน้ำมันดิบภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิตกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงงาน ดำเนินงานโดย บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นอกชายฝั่งทะเลบริเวณกลางอ่าวไทย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 4,501 ตารางกิโลเมตร และ3,247 ตารางกิโลเมตรตามลำดับ

และฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม สงขลา เป็นฐานสนับสนุนและส่งกำลังบำรุงสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ทะเลอ่าวไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีระยะห่างจากพื้นที่แปลงสำรวจจี 1 (G1/61) ประมาณ 192-310 กิโลเมตร มีระยะห่างจากพื้นที่แปลงสำรวจจี 2 (G2/61) ประมาณ 196-248 กิโลเมตร โดยโครงการจี 1 แปลงสำรวจครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ส่วนโครงการ จี 2 แปลงสำรวจครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ปัตตานี และ สงขลา

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]