ศอ.บต.เปิดสัมภาษณ์นักเรียนทุนซีพี ออลล์ ในเขตชายแดนภาคใต้ เปิดโอกาสสร้างรายได้ระหว่างเรียน


ชายแดนใต้ - เยาวชนชายแดนใต้เข้าสอบสัมภาษณ์ทุนซีพี ออลล์ จำนวน 400 ทุน โดย ศอ.บต.ร่วมกับ ซีพี ออลล์ หนุนทุนการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี เปิดโอกาสสร้างรายได้ระหว่างเรียน สู่อาชีพมั่นคงในอนาคต

8 กุมภาพันธ์ 2567 - ที่อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ นาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อชี้แจงและการสัมภาษณ์นักเรียนรับการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออาชีพแก่เยาวชนในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ทุนซีพี ออลล์) พร้อมพบปะและให้กำลังใจนักเรียนและผู้ปกครอง ที่เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนซีพี ออลล์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 โดย ศอ.บต.ได้ร่วมกับซีพี ออลล์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับการศึกษา มีอาชีพและรายได้ ให้ดูแลตนเองและครอบครัวในอนาคตในปีนี้มีการสนับสนุนทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 400 ทุน แบ่งเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 150 ทุน ในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก โดยมีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเปิดรับนักเรียนในทุนการศึกษาในระดับ ปวช. ประกอบด้วยศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์หาดใหญ่ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา และวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 100 ทุน ในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในทุนการศึกษาดังกล่าว ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
และระดับปริญญาตรี 150 ทุน ในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ โดยมีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์อำเภอปากเกร็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ในการนี้ นาวาเอกจักรพงษ์ กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้บริหาร ซีพี ออลล์ ทุกคนที่ให้ความสำคัญแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด และได้มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้น้อง ๆ ทุกคนเข้าถึงระบบการศึกษาได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และเพิ่มโอกาสด้านความมั่นคงในชีวิต ให้มีอาชีพและรายได้ ทั้งระหว่างเรียน และหลังจบการศึกษา 

ศอ.บต.ในฐานะหน่วยงานพัฒนาในพื้นที่ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]