ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

รายงานพิเศษ

[๐ รายงานพิเศษ][bsummary]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]

ศอ.บต.จัดอบรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ชายแดนใต้ รูปแบบ hybrid รุ่นแรก


ชายแดนใต้ - ศอ.บต.จัดอบรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ชายแดนใต้ รูปแบบ hybrid รุ่นแรก ด้านผู้ช่วยเลขาฯ ย้ำ work life balance ไม่เอาเปรียบเวลาทำงานราชการ ทำเต็มที่เพื่อแผ่นดินใต้

22 กุมภาพันธ์ 2567 - ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำโดยนายรอมดอน หะยีอาแว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. มอบวุฒิบัตรแก่เจ้าหน้าที่ข้าราชการที่เข้าร่วมกิจกรรม ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน ก่อนเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (hybrid) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 เข้าร่วมปฐมนิเทศตั้งแต่วันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี จำนวน 167 คน แบ่งเป็นข้าราชการในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 77 คน จังหวัดยะลา 22 คน จังหวัดนราธิวาส 32 คน จังหวัดสงขลา 26 คน และข้าราชการตำรวจ 50 นาย

ข้าราชการที่เข้าร่วมปฐมนิเทศได้กล่าวคำปณิธานและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการร่วมกัน ความว่า จะเป็นข้าราชการที่ดี ตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต และทุ่มเทอุทิศตนในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนอย่างเต็มความสามารถ พร้อมประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา และสร้างสันติสุขให้กับบ้านเมือง

นายรอมดอน หะยีอาแว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวพบปะและให้โอวาทการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการในพื้นที่ตอนหนึ่งว่า ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ทราบมาว่าหลักสูตร hybrid เป็นหลักสูตรที่ต้องเตรียมความรู้มาก่อน และต่อยอดเรียนรู้ร่วมกันในกิจกรรมจากคณะวิทยากรที่มีความสามารถ ดีใจที่ได้เห็นความเข้มแข็งของคณะทำงานและความตั้งใจ ในการนำองค์ความรู้ต่างๆไปพัฒนาพื้นที่ในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการส่งเสริม soft power ด้านการส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านอำนวยความเป็นธรรม ด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจ และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นแนวทางการทำงานข้าราชการในอนาคต 

สิ่งที่จะเน้นย้ำเมื่อเป็นข้าราชการ ซึ่งขอให้ระลึกถึงเสมอคือการ work life balance จัดสรรเวลาของตัวเองให้ดี เวลางานอย่าเอารัดเอาเปรียบเวลาของราชการ เพราะเราเป็นข้าราชการดูแลรับใช้ประชาชน ขอให้ทุ่มเททำงานอย่างสุดกำลัง เพราะเมื่อสิ้นเดือนก็จะได้เงินเดือนเป็นการตอบแทน จึงจำเป็นต้องทำงานให้คุ้มค่า ขณะเดียวกันก็อย่าทิ้งครอบครัว บาลานซ์ไปพร้อมๆกัน

ทั้งนี้ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้ร่วมเขียนปณิธานการเป็นข้าราชการที่ดี ร่วมกับผู้เข้าร่วมอบรม โดยระบุว่า "จะเป็นข้าราชการที่ดี ทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่และพี่น้องประชาชนสืบไป"


ไม่มีความคิดเห็น: