สนต.จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พร้อมเสวนาสื่อไทย-มาเลย์เนื่องในวันนักข่าวสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย (สนต.) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เสวนาสื่อไทยกับสื่อมาเลเซีย การท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรม ผลงานประจำปีสมาคมฯ งานเลี้ยงสังสรรค์วันนักข่าว พร้อมลงนามตกลงความร่วมมือ MOU แขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน สมาคมคมฯ ก้าวเดินมา 62 ปี ทำในสิ่งที่ดีเพื่อสังคม

5 มีนาคม 2567 - ณ ห้องประชุมขั้น 3 โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 มีสมาชิกเข้าร่วมกว่า 80 คน พร้อมสื่อจากรัฐทางตอนเหนือที่ติดกับชายแดนภาคใต้ พร้อมผู้บริหารการท่องเที่ยวมาเลเซีย เข้าร่วมกว่า 40 คน


พร้อมการเสววนาทางวิชาการ ความร่วมมือระหว่างสื่อมวลชนไทยกับสื่อมวลชน 5 รัฐที่ติดกับชายแดนภาคใต้ของไทย โดย นายปิยะโชติ อินทรนิวาส อุปนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้ เป็นตัวแทนวิยากร ร่วมกับนายกสมาคมสื่อจาก 5 รัฐ ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวร่วมกัน 

มีการนำเสนอ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ การแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน ในเนื้อหาหนุนเสริมที่เกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยว วิถีชุมชน สังคม ประเพณี วัฒนธรรม โดยจัดทำแอปพลิเคชัน ขึ้นมาเฉพาะ มีแอดมินแต่ละฝ่ายดูแลร่วมกัน


หลังจากนั้น นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมใหญ่สมาคมฯ มีการนำเสนอผลงานในรอบปีที่ผ่านมา เช่น ร่วมกับภาคดีเครือข่ายจัดโครงการสานสัมพันธ์สื่อมวลชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวนูซันตารา ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 พ.ย.- 2 ธ.ค. 66 โดยมีสื่อจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วม ชมสถานที่ท่องเที่ยวใน อ.เบตง จ.ยะลา จ.ปัตตานี และที่จังหวัดสงขลามีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ”บทบาทสื่อในการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเขตเศรษกิจพิเศษ (IMT-GT) 

การเข้าร่วมเปิดการท่องเที่ยวของรัฐเปอร์ลิส โดยการประสานของอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ กับ สมาคมนักข่าวรัฐเปอร์ลิส โดยมี ตวนกูไซยิดไฟซุดดิน ไซยิด จามาลุลไลล์ มกุฎราชการแห่งรัฐเปอร์ลิส เป็นประธาน เป็นผลงานทีสมาคมฯ ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่ง 


ภาคค่ำมีงานเลี้ยงสังสรรค์ ทาง สนต.ได้เรียนเชิญชมรมข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วยผู้ว่าฯ รองผู้ว่าฯ นำโดย นายวิสุทธิ์ สิงห์ขจรวรกุล ประธานชมรมฯ และคณะเข้าร่วม ผู้บริหารองค์กร และบุคลสำคัญ รวมทั้งนายตำรวจระดับสูง

พร้อมกันนั้น ก็มีการลงนามตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย กับ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจาก 5 รัฐทางตอนเหนือของมาเลเซีย (เปอร์ลิส เคดาห์ เปรัก กลันตัน และ ตรังกานู) โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน 

นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายก สนต.กล่าวว่า “วันสื่อสารมวลชน” เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของผู้ที่ยึดอาชีพเป็น”นักข่าว” เป็นวันแห่งความภาคภูมิใจ ที่จะแสดให้เห็นว่า การเป็น”นักข่าว” หรือ “นักสื่อสารมวลชน”นั้น เป็นอาชีพที่สำคัญ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมี”วันนักข่าว”หรือ”วันสื่อสารมวลชน”เป็นของตนเอง 

เช่น เดียวกับอาชีพอื่นๆ เช่น ครูที่มี”วันครู” ตำรวจที่มี”วันตำรวจ” และอีกหลายองค์กรที่มีวันสำคัญเป็นของตนเอง ดังนั้น วันที่ 5 มีนาคมของทุกปี จึงเป็นวันสำคัญยิ่งสำหรับผู้มีอาชีพเป็น”นักสื่อสารมวลชน”

การเป็นองค์กรที่คนยังเชื่อมั่นนั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก องค์กรเราไม่ใช่องค์กรที่หาประโชน์ แต่เป็นองค์กรที่สร้างประโยชน์และเสียสละ การประชุมทุกครั้งไม่ว่าประชุมเล็กประชุมใหญ่ องค์กรเราไม่เคยไปแสวงหาเงินตรา แต่เราสามารถดำรงองค์กรเราอยู่ได้ด้วยความดีที่เราสั่งสมไว้

“สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้ฯ ก้าวเดินมาถึง 62 ปี หากเป็นข้าราชการก็เกษียรแล้ว 2 ปี แต่องค์กรไม่ใช่คน ยิ่งอายุมากถ้าเรามีพลังที่เข็มแข็ง มีความรักสามัคคีในการร่วมกันของสมาชิกองค์ก็จะยิ่งเข็มแข็งมากขึ้น ทำในสิ่งดีๆ เพื่อสังคมแล้วความดีก็จะก้าวเข้ามาสู่องค์กรเราเอง”


ก่อนหน้านั้นในช่วงเช้า นายกสมาคม สนต.ร่วมกับคณะกรรมการได้เดินทางไปยังวัดปลักกริม เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพผู้ล่วงลับ ซึ่งได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาทุกปี


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]