“ทวี” ชู 6 ปีพรรคประชาชาติทำงานเพื่อประชาชน ขออยู่อย่างยั่งยืนบนอุดมการณ์และเติบโตไปข้างหน้า


การเมือง - "ทวี สอดส่อง" ชู 6 ปีพรรคประชาชาติกับการรวมตัว เติบโต ทำงานการเมืองบนอุดมการณ์พหุวัฒนธรรม เป็นรัฐบาลที่รับใช้ประชาชน ประกาศตัวขอเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน

21 เมษายน 2567  ที่โรงแรมอัลมีรอซ กรุงเทพฯ พรรคประชาชาติจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 โดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และหัวหน้าพรรคประชาชาติ กล่าวบนเวทีก่อนเริ่มการประชุมของพรรคว่า พรรคประชาขาติเคยถูกคำถามด้อยค่าว่า เหตุใดพรรคจึงต้องเปิดตัวที่ จ.ปัตตานี แต่เพราะที่ จ.ปัตตานีคือปลายด้ามขวาน เคยเป็นดินแดนที่เคยรุ่งเรือง เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นแล้วถึงความรุ่งเรืองของพรรคประชาชาติ เช่น ในระบอบประชาธิปไตยที่มี 3 เสาหลักทางการเมือง ซึ่งนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หนึ่งในสมาชิกพรรคได้รับเลือกเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร ถือเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ

พ.ต.อ.ทวีกล่าวว่า พรรคประชาชาติทำงานด้วยอุดมการณ์เดียวกัน คือ พรรคประชาชาติเป็นชาติของประชาชน เป็นชาติพหุวัฒนธรรม เป็นความมั่นคงของประชาชน เพราะทุกวัฒนธรรมล้วนมีเกียรติ ซึ่งหากเราต้องการได้รับเกียรติจากคนอื่น เราก็ต้องให้เกียรติคนอื่นด้วย อีกทั้งยังเป็นการรวมตัวจากความรัก เช่นเดียวกับการรวมตัวกันเป็นครอบครัว ที่เกิดจากความรักของพ่อแม่ มีความศรัทธา ไม่ได้หวังผลประโยชน์ และขอยืนยันว่า เราจะอยู่อย่างยั่งยืนบนอุดมการณ์และเติบโตไปข้างหน้า

"ผมดีใจกับการเติบโตใน 6 ปีที่ผ่านมา จุดเปลี่ยนของพรรคอยู่ที่อุดมการณ์ที่ไม่ได้ด้อยไปกว่าพรรคการเมืองใดๆ ที่ยึดถือให้ประชาชน ไม่ใช้ผู้รับใช้รัฐบาล แต่รัฐบาลต้องเป็งฝ่ายรับใช้ประชาชน" หัวหน้าพรรคประชาชาติกล่าว

พ.ต.อ.ทวีกล่าวว่า หากจะถามถึงการปรับ ครม. แล้วพรรคประชาชาติอยากได้อะไร ก็ต้องบอกว่า เราอยากได้รัฐมนตรี 2 คน ซึ่งเราไม่ควร แต่ควรใข้ศักยภาพของพรรค ส่วนตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ก็แค่ทำหน้าที่ในการ 3 เรื่องหลัก 1.หลักสิทธิมนุษยชน 2.หลักประชาธิปไตย และ 3.หลักนิติธรรม ซึ่งเป็นการทำหน้าที่ บทบาท ตามหลักศาสนาอิสลาม คือ การเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งถือเป็นอุดมการณ์ของพรรคประชาชาติด้วย
# # #
ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]