กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดหลักสูตร Up-Skill ดิจิทัล EV และ Robot นำร่องใน 14 นิคมอุตสาหกรรม


คุณภาพชีวิต - กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเตรียมแผนพัฒนาศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม จัดหลักสูตร Up-Skill ดิจิทัล EV และ Robot นำร่องใน 14 นิคมอุตสาหกรรม รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน

22 เมษายน 2567 นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเตรียมแผนในการ Up–Skill และ Re-Skill ให้แก่แรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ อุตสาหกรรมด้านยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และหุ่นยนต์ ดิจิทัลและการวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันกำหนดหลักสูตรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมาใช้ในการฝึกอบรม ซึ่งจะนำร่องใน 14 นิคมอุตสาหกรรม ได้แก่

 • นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
 • นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร
 • นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย
 • นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง
 • นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
 • นิคมอุตสาหกรรมบางขัน
 • นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
 • นิคมอุตสาหกรรมบางปู
 • นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
 • นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
 • นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 • นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้
 • นิคมอุตสาหกรรมสงขลา
 • นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว

“การดำเนินการดังกล่าวจะทำให้แรงงานไทยได้รับการยกระดับกำลังแรงงานของประเทศ เพิ่มผลิตภาพแรงงานและยกระดับรายได้ของกำลังแรงงานได้อย่างยั่งยืน รองรับการเติบโตของประเทศในภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยังสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วย” นางสาวบุปผากล่าว

นางสาวบุปผากล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าวสืบเนื่องจากข้อมูลของสภาพัฒน์ที่คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2567 ว่า จะขยายตัวจากภาคส่งออก การอุปโภคบริโภคและท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง รวมถึงสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์และแนวโน้มอุตสาหกรรม ปี 2567 และสภาอุตสาหกรรมภาค 5 ภาค เพื่อนำเสนอมุมมองแนวโน้มอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในปีนี้จาก 46 กลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะขยายตัวดีขึ้น อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

นางสาวบุปผากล่าวว่า จากข้อมูลดังกล่าว กรมพัฒนาฝีมือแรงงานในฐานะหน่วยงานที่ต้องพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีผลิตภาพสูง รองรับความต้องการของตลาดแรงงาน จึงร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อวางแผนในการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ ซึ่งครั้งนี้ได้ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมทั้งหลักสูตรการฝึกเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานของไทยให้ทันต่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมใหม่ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งตรงกับนโยบาย Up-Skill for More Earn เพื่อการมีงานทำ รองรับเศรษฐกิจใหม่ของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอีกด้วย

###


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]