นักวิจัย ม.อ.เตือนอากาศร้อนจัดระวังโรคลมแดด


คุณภาพชีวิต - นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เตือนอากาศร้อนเสี่ยงโรคลมแดด แนะหลีกเลี่ยงการออกพื้นที่แดดจ้าเป็นเวลานานหรือจิบน้ำตลอดเวลา

16 เมษายน 2567 รศ.ดร.ธรรมรัตน์ พนิชยากุล นักวิจัยด้านการจำลองและคาดการณ์สภาพอากาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์อุณหภูมิสูงถึงขั้นอันตราย ควรเลือกเวลาเล่นน้ำสงกรานต์ หรือจิบน้ำตลอดเวลาเพื่อลดอาการเสี่ยงเป็นโรคลมแดด โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการดูแลสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นผลพวงมาจากปรากฎการณ์เอลนีโญ ที่ทำให้บริเวณประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียงมีฝนน้อยกว่าปกติ ซึ่งเมื่อดูจากสถิติจาก NOAA หรือองค์การบริหารสมุทธศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา คาดว่า จะเกิดดัชนีอยู่ที่ 1.5-1.8 ซึ่งถ้าเทียบแล้วค่อนข้างจะอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเทศกาลสงกรานต์
รศ.ดร.ธรรมรัตน์ กล่าวว่า แนะนำการดูตารางดัชนีความร้อนควบคู่กับการพยากรณ์อากาศเพื่อเปรียบเทียบตารางดัชนีความร้อนก็จะทราบอุณหภูมิที่แท้จริง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้ว จะเห็นว่าช่วง 13-15 เมษายน 2567 เมื่อเทียบกับปีที่เกิดเอลนีโญรุนแรง พื้นที่ที่น่าจับตามองคือ กทม. เชียงใหม่ และขอนแก่น อุณหภูมิถึงขั้นอันตราย

รศ. ดร.ธรรมรัตน์ กล่าวว่า ให้หลีกเลี่ยงการออกพื้นที่แดดจ้าเป็นเวลานานๆ และควรจิบน้ำตามเยอะๆ เพื่อป้องกันการเกิดโรคลมแดด และต้องดูแลผู้ที่เสี่ยงต่อโรคลมแดดเช่น เด็ก ผู้สูงอายุ เป็นพิเศษ เพื่อให้เกิดการสูญเสียจากโรคลมแดดน้อยลง


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]