ส.น.ท.เข้าพบเลขาธิการ ศอ.บต.หารือการปกป้องสิทธินักศึกษามุสลิม


ชายแดนใต้ - สมาคมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมเข้าพบเลขาธิการ ศอ.บต. หารือการปกป้องสิทธินักศึกษามุสลิมในประเทศ พร้อมเสนอแนวทางเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาอย่างทั่วถึง

17 เมษายน 2567  เวลา 11.30 น. ที่ศูนย์การค้าอาเซียนมอลล์ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เยาวชนจากสมาคมนิสิตนักษาไทยมุสลิม (ส.น.ท.) นำโดยนายมูญาฮีดีน โต๊ะเซ็ง นายกสมาคมนิสิตนักษาไทยมุสลิม นำคณะผู้แทนเข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับพันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยมีนายรอมดอน หะยีอาแว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กรมการปกครอง) นาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยข้อง ร่วมประชุมหารือในครั้งนี้

ผู้แทน ส.น.ท.ได้หารือประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย 1.การพบปะนักศึกษาไทยในต่างประเทศ ซึ่ง ศอ.บต. จัดขึ้นทุกปี มีกลุ่มนักศึกษายื่นเสนอให้ ศอ.บต.เข้าเยี่ยมนักศึกษาทุกประเทศอย่างทั่วถึง 2.สิทธิการเข้าถึงของนิสิตนักศึกษาไทยที่ควรได้รับ ทางด้าน ศอ.บต.ได้รับข้อเสนอดังกล่าวเพื่อพิจารณา และให้สมาคมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมเข้าเยี่ยมเยียนและพูดคุยอีกครั้ง และส่งหนังสือมายัง ศอ.บต.เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป
ในการนี้ พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ขอชื่นชมเยาวชนทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำงานในสมาคมนิสิตนักษาไทยมุสลิม ถือเป็นที่ยอมรับแก่ผู้คนมากมายและเป็นที่ไว้วางใจแก่องค์กร เพื่อให้ทำหน้าที่บริหารจัดการด้านการศึกษาของสมาคมฯ การรวมตัวของเยาวชนในชมรมมุสลิมทั่วประเทศถือเป็นสิ่งสำคัญมาก และเป็นการทำงานหนักพอสมควร ดังนั้นอยากให้เยาวชนทุกคนจงทำงานเพื่อสังคมที่ดีแบบนี้ตลอดไป

สำหรับสมาคมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมเป็นองค์กรกลางประสานงานและส่งเสริมความร่วมมือของนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม และได้ขยายผลการดำเนินงานเป็นภาคีความร่วมมือกับองค์กรนักศึกษาไทยในต่างประเทศ และองค์กรนักศึกษาระหว่างประเทศ โดยได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 มีสมาชิกนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศบางมหาวิทยาลัยร่วมกันดำเนินงาน เป็นองค์กรส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาของนักศึกษามุสลิม พร้อมปกป้องสิทธิของนักศึกษามุสลิมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระบอบประชาธิปไตยไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]