ม.อ. จับมือ อบจ.สงขลาพัฒนารูปแบบบริการ-นวัตกรรมด้านสุขภาพเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน
การศึกษา - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จับมือ อบจ.สงขลาลงนามร่วมกันพัฒนางานด้านวิชาการ วิจัย และรูปแบบบริการด้านสุขภาพ มุ่งเพิ่มคุณภาพชีวิตพร้อมส่งเสริมความรู้ทางวิชาการด้านการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชน

18 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และพัฒนารูปแบบบริการด้านสุขภาพ กับนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีทีมบริหารจากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โถงกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

บันทึกความร่วมมือฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนารูปแบบบริการและนวัตกรรมด้านสุขภาพในการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนควบคู่ไปกับการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ ด้านการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 

ทั้งยังนำองค์ความรู้ที่ได้รับในโครงการไปใช้ต่อยอดตามวัตถุประสงค์ อาทิ ระบบ Smart Hospital at Home ระบบขนส่งอัจฉริยะ ระบบ Center of Supporter และโครงการพัฒนา Caregiver เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]