'มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์' จับมือ University of Montpellier ลงนามความร่วมมือ-แลกเปลี่ยนทางวิชาการ


23 เมษายน 2567มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ The Institut Universitaire de Technologie de Béziers, Montpellier สาธารณรัฐฝรั่งเศส ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และร่วมแลกเปลี่ยนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา งานวิจัย และดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถาบัน โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี รศ. ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Prof. Agnès Fichard-Carroll, Vice-President of University of Montpellier ร่วมลงนามในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]