รมว.ยุติธรรมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ต้องขังเรือนจำกลางปัตตานี


23 เมษายน 2567  พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2567 โดยวันที่ 23 เมษายนได้นำคณะเดินทางลงพื้นที่เรือนจำกลางปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ต้องขัง พร้อมรับฟังรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตลอดที่ผ่านมา เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังในเรือนจำกลางจังหวัดปัตตานี โดยมี
  • พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศอ.บต.
  • นายพิทักษ์ หนูน้อย ผู้บัญชาการเรือนจำกลางปัตตานี
  • นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา
  • ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิบการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
  • นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
  • และหัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมให้การต้อนรับ


  

พ.ต.อ.ทวีกล่าวระหว่างพบปะผู้ต้องขังว่า ต้องการมาเยี่ยมและมาพูดเรื่องสิทธิ์ของผู้ต้องขัง ซึ่งกรมราชทัณฑ์ต้องจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทุกคน การศึกษาขั้นพื้นฐานแบบให้ฟรี อย่างน้อยที่สุดต้องจบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 6 สำหรับคนที่เรียนจบ ป.6 แล้ว ก็ยังสั่งให้กรมราชทัณฑ์ช่วยพัฒนาศักดิ์ภาพเรื่องอาชีพ เรื่องความรู้ศาสนา และมีโอกาสได้เยี่ยมญาติ อะไรที่เป็นสิทธิ์ของพวกเราก็จะช่วยดูแล

"ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะก้าวพลาด ได้แต่การก้าวพลาดก็ไม่อยากให้พวกเราน้อยเหนือต่ำใจ อดีตเป็นบทเรียนปัจจุบันและอนาคตคือความรับผิดชอบ วันนี้ได้มาเยี่ยมได้มาเห็น อยากให้มองผมเป็นโอกาส ผมก็อยากให้โอกาส จะทำยังไงจะให้โอกาสทุกท่านได้รับสิ่งที่ดีๆ ขอให้กำลังใจ ขอให้สันติสุขจงเกิดแก่ทุกท่าน"
สำหรับวันที่ 24 เมษายน 2567 พ.ต.อ.ทวีพร้อมด้วยนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ จะรับฟังรายงานข้อมูลและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพญาตานี อาคาร 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี เพื่อการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี

ในช่วงบ่าย คณะจะเดินทางไปยังมัสยิดอัล-นูร์ ปลายแหลมตาชี พร้อมรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะเพื่อสนับสนุนและยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดปัตตานี (อำเภอเมืองปัตตานี - แหลมตาชี) โดย ศอ.บต.จังหวัดปัตตานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่

###


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]