อพท.เปิดรับสมัคร “สุดยอดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน” เพื่อพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ชิงเงินรางวัลกว่า 130,000 บาท

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีไอเดีย สุดเจ๋ง ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน “Sustainable Tourism Innovative 2024” 

ตอบโจทย์และยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวชุมชน ทั้งพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 130,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤษภาคม 2567

สำหรับนวัตกรรมของการประกวดครั้งนี้ ต้องตอบโจทย์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยครอบคลุมมิติทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
 1. ด้านเศรษฐกิจ (ด้วยโมเดล BCG Tourism)
 2. ด้านสังคมนวัตกรรม (Creative Tourism)
 3. ด้านสิ่งแวดล้อม (Responsible Tourism)
รูปแบบของนวัตกรรมการประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท
 1. รูปแบบนวัตกรรมที่จับต้องได้ ใช้งานได้จริง เช่น ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี แอปพลิเคชั่น 
 2. รูปแบบนวัตกรรมความคิด เช่น การบริการ ความคิดใหม่

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่

 • เปิดรับสมัคร 2 กลุ่มทั้งนักเรียน/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
 • รับสมัครเป็นทีม สมาชิกในทีมต้องมีจำนวน 1-4 คน
 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์หรือมากกว่า (ณ วันที่รับสมัคร)
 • สถาบันการศึกษาส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่จำกัดจำนวนทีม
 • ผู้เข้าแข่งขันส่งผลงานประดิษฐ์จากนวัตกรรมได้ไม่จำกัดจำนวนผลงาน หากมีผลงานเข้ารอบมากกว่า 1 ผลงาน สงวนสิทธิ์ให้เลือกส่งผลงานได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนตัวสมาชิกของทีมระหว่างการแข่งขัน ยกเว้นเกิดเหตุสุดวิสัย และต้องผ่านการพิจารณาและได้รับการอนุมัติจาก อพท. เท่านั้น


สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน “Sustainable Tourism Innovative 2024” นวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อพิชิตเป้าหมายในการพลิกโฉมหน้าการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนไปด้วยกัน! 

สมัครได้ที่ : https://forms.gle/RamX2q27QKRiAQDy8 ตั้งแต่วันนี้-30 พฤษภาคม 2567 ภายในเวลา 18.00 น. เท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 14 มิถุนายนนี้ ผ่านทางเพจ Dasta Thailand และเว็บไซต์ https://dasta-sti.com รายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก https://dasta-sti.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line ID: @dastasti

###
ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]