“ยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์” เข้าเยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรีหลังรับตำแแหน่งประธานกรรมการไอแบงก์


นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ ประธานกรรมการธนาคาร พร้อมด้วย นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการธนาคาร และ ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธนาคาร คนที่ 11 ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ได้มีมติแต่งตั้งแทนประธานกรรมการท่านเดิมที่ลาออกเนื่องจากเกษียณอายุราชการ

###ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]