องคมนตรีเป็นประธานฝ่ายฆราวาสทำบุญเดือนห้าอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับจากเหตุไฟใต้


ชายแดนใต้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรีเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในกิจกรรม “กราบสมเด็จ ฟังธรรม ทำบุญเดือนห้า รวมพลังศรัทธาชาวพุทธชายแดนใต้“ อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

27 เมษายน 2567 - ที่วัดมุจลินทวาปีวิหาร พระอารามหลวง ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในกิจกรรม “กราบสมเด็จ ฟังธรรม ทำบุญเดือนห้า รวมพลังศรัทธาชาวพุทธชายแดนใต้“ เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

มีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ที่ปรึกษาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นางสาวเกษร บุญถนอม ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย เจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาส พระสงฆ์ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วม
พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี กล่าวว่า ถือว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ได้มาเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในกิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินแก่พวกเราเป็นอย่างมาก ทั้งข้าราชการ ประชาชนชาวไทย พุทธ และมุสลิม ทำให้หลายครอบครัวสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไป เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกฝ่าย โดยเฉพาะภาครัฐไม่อยากให้เกิดขึ้นและพยายามแก้ปัญหา แก้ไขสถานการณ์ให้กลับมาปกติดังเดิม

ในอดีตประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข แต่ก็มีกลุ่มผู้ไม่หวังดี สร้างสถานการณ์ให้เกิดความขัดแย้ง แต่เชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนทุกคนต้องการความสงบสุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน
สำหรับกิจกรรม “กราบสมเด็จ ฟังธรรม ทำบุญเดือนห้า รวมพลังศรัทธาชาวพุทธชายแดนใต้“ นั้นโรงเรียนการเมือง ศูนย์สันติวิธี จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

สร้างขวัญกำลังใจและรวมพลังพี่น้องชาวไทยพุทธในพื้นที่ ให้เกิดความรัก ความสามัคคี ดำเนินชีวิตตามหลักศาสนา 

ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และสังคมพหุวัฒนธรรมให้แก่พี่น้องชาวพุทธในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

###

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]