ร้อนจนรางคด! การรถไฟฯ สั่งเพิ่มความถี่ตรวจรางทั่วประเทศเพิ่มหินโรยทางรักษาแนว


  • รางรถไฟระหว่างสถานีร่อนพิบูลย์–สถานีชุมทางเขาชุมทองมีลักษณะคดงอ
  • เกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด
  • อุณหภูมิสูงกว่าปกติทำให้หมอนคอนกรีตรองรางรถไฟขยายตัว
  • เกิดแรงเค้น (stress) ภายในรางสูงมากขึ้น
  • เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบสภาพทางรถไฟทั่วประเทศ
  • เพิ่มหินโรยทางเพื่อรักษาแนวรางรถไฟให้อยู่ในสภาพมั่งคงและปลอดภัย

1 พฤษภาคม 2567 - เพจ “ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย” รายงานว่า “การรถไฟฯ ชี้แจงเหตุรางรถไฟระหว่างสถานีร่อนพิบูลย์–สถานีชุมทางเขาชุมทอง อำเภอร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช มีลักษณะคดงอ เกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด แก้ไขและเดินขบวนรถได้ตามปกติ

ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทยระบุว่า ตามที่มีภาพและข้อความปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับรางรถไฟระหว่างสถานีร่อนพิบูลย์–สถานีชุมทางเขาชุมทอง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะคดงอ ซึ่งต้องหยุดเดินขบวนรถชั่วคราวเพื่อฉีดน้ำคลายความร้อน ให้รางรถไฟคืนสภาพและเดินขบวนรถได้ตามปกตินั้น

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย ชี้แจงว่า ภาพที่ปรากฏดังกล่าวเป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.20 น. เจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ได้ตรวจพบรางรถไฟในเส้นทางดังกล่าวเกิดการคดงอ เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด 
กอปรกับเป็นช่วงที่มีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ ส่งผลกระทบให้หมอนคอนกรีตรองรางรถไฟ ซึ่งอยู่ในบริเวณที่โล่งแจ้ง เกิดการขยายตัวและเกิดแรงเค้น (stress) ภายในรางสูงมากขึ้น เป็นเหตุให้แนวรางรถไฟมีลักษณะคดงอ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟฯ ร่วมกับมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์ได้นำน้ำและน้ำแข็งมาฉีดบรรเทาความร้อน ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง รางรถไฟจึงกลับคืนสภาพตามปกติ

ขณะเดียวกันได้ตรวจสอบสภาพทางตลอดแนวเส้นทางรถไฟและจะทำการเพิ่มหินโรยทางในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อรักษาแนวรางรถไฟให้อยู่ในสภาพมั่งคงและปลอดภัย 

อย่างไรก็ตาม จากสภาพอากาศที่ร้อนในปัจจุบัน ทำให้เหล็กรางรถไฟเกิดการยืดตัวตามหลักวิศวกรรม ซึ่งแก้ไขได้ โดยการรถไฟฯ มีการตรวจสภาพทางโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาเป็นประจำทุกวัน
ทั้งนี้ นายจเร รุ่งฐานีย รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มอบนโยบายให้ฝ่ายการช่างโยธาเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบสภาพทางรถไฟทั่วประเทศ ทั้งเรื่องของรางรถไฟที่เกิดจากความร้อนและอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่กลางแจ้งสองข้างทางรถไฟ 

รวมทั้งให้นายสถานีทุกพื้นที่อำนวยความสะดวกและดูแลการเดินทางแก่ผู้โดยสารให้ได้รับความสะดวกสบาย พร้อมรับมือกับสภาวะอากาศร้อนที่เกิดขึ้น ตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาภายในช่วงนี้
ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทยระบุว่า ท้ายนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยขอให้ประชาชนมั่นใจถึงความปลอดภัยในการเดินขบวนรถ ซึ่งการรถไฟฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

###


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]