รมว.พาณิชย์ซาอุฯ หารือ “พิพัฒน์” ขยายโอกาสด้านแรงงานไทยในภาคการท่องเที่ยว-สุขภาพ


เศรษฐกิจ ๐ รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ ซาอุฯ เข้าพบ "พิพัฒน์" รัฐมนตรีแรงงาน กระชับสัมพันธ์ หารือขยายโอกาสด้านแรงงานในภาคการท่องเที่ยว สุขภาพ และกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบีย

8 พฤษภาคม 2567 - เวลา 16.00 น. ที่กระทรวงแรงงานนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ ดร.มาญิด บิน อับดุลเลาะฮ์ อัลกอเศาะบี (H.E. Dr. Majed Bin Abdullah Alkassabi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

พร้อมหารือขยายโอกาสด้านแรงงานในภาคการท่องเที่ยว สุขภาพ และกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบีย


นายพิพัฒน์กล่าวว่า ตนพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงานยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับ ดร.มาญิด บิน อับดุลเลาะฮ์ อัลกอเศาะบี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักร ซาอุดีอาระเบีย และคณะ ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมคารวะในห้วงของการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันนี้

“นับตั้งแต่ไทยและซาอุดีอาระเบียได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ผมมีความยินดีที่ได้เห็นโอกาสเกิดขึ้นมากมายสำหรับนักลงทุนทั้งไทยและซาอุดีอาระเบีย รวมถึงโอกาสให้แรงงานไทยได้เดินทางไปทำงานในซาอุดีอาระเบีย”

ขอขอบคุณที่ให้โอกาสแรงงานไทยได้ไปทำงานในซาอุดีอาระเบีย และหวังว่าประเทศไทยจะจัดส่งแรงงานไทยที่มีทักษะไปยังซาอุดีอาระเบียได้เพิ่มมากขึ้น

นายพิพัฒน์กล่าวว่า ปัจจุบันแรงงานไทยที่อยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบียส่วนใหญ่ทำงานในตำแหน่งเชฟ และเราพร้อมส่งแรงงานไทยไปทำงานในสาขาอื่นๆ โดยกระทรวงแรงงานจะเร่งวางแผนดำเนินการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับสาขาอาชีพที่นายจ้างประเทศซาอุดีอาระเบียมีความต้องการ

โดยเฉพาะในสาขาการท่องเที่ยว สุขภาพ ซึ่งต้องการใช้แรงงานที่มีทักษะ และเป็นการจ้างงานรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสใหม่ของแรงงานไทย โดยเราต้องการสนับสนุนให้แรงงานไทยที่มีฝีมือเดินทางไปทำงานในซาอุดีอาระเบีย


  

ด้าน ดร.มาญิด บิน อับดุลเลาะฮ์ อัลกอเศาะบี กล่าวว่า ในวันนี้ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของไทยเป็นอย่างยิ่งที่เปิดโอกาสให้เข้าพบและหารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเชื่อมโยงถึงโอกาสการทำงานของแรงงานไทย ในสาขาใหม่ๆ

แรงงานไทยมีความพร้อม และมีทักษะที่ดี ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศในด้านทักษะฝีมือ และขอย้ำว่าซาอุดีอาระเบียให้ความสำคัญ จริงจัง และพร้อมในการร่วมมือกับประเทศไทย โดยจะส่งบุคลากรมาอบรม โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ การเข้าพบกันครั้งนี้มีนายสิรภพ ดวงสอดศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นายภุชงค์ วรศรี ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับ

###ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]