รมว.แรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนท่าจีนฉัตรานุสรณ์ จ.สตูล
ที่โรงเรียนเทศบาล ( บ้านท่าจีน) หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายสุนทร พรหมเมศร์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลคลองขุด และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมให้การต้อนรับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน ท่าจีนฉัตรตรานุสรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านท่าจีน) โรงเรียนในสังกัดของเทศบาลตำบลคลองขุด

มีนายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 1 จังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นเกียรติ

/////////////////////


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]