เทศบาลนครหาดใหญ่ให้ "ซุ่นเฮงก่อสร้าง" ได้งานเก็บขยะวงเงิน 14.5 ล้านบาท
ท้องถิ่น: เทศบาลนครหาดใหญ่ประกาศให้บริษัท ซุ่นเฮงก่อสร้าง จำกัดเป็นผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเก็บขนขยะพื้นที่เขต 3-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 14.5 ล้านบาท หลังประกาศแผนเพียง 1 วัน

5 ตุลาคม 2564 - เทศบาลนคร (ทน.) หาดใหญ่ ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน ให้ บริษัท ซุ่นเฮงก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคาในโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย พื้นที่ เขต 3 และเขต 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 14.5 ล้านบาท โดยเป็นการประกาศหลังจากเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนี้เพียง 1 วันเท่านั้น

ทั้งนี้ ตามข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า บริษัท ซุ่นเฮงก่อสร้าง จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แปรสภาพมาจาก หจก.ซุ่นเฮงก่อสร้าง ตั้งอยู่เลขที่ 757 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีวัตถุประสงค์ตอนจดทะเบียนประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์

อย่างไรก็ตาม หจก.ซุ่นเฮงก่อสร้าง เคยได้รับงานเกี่ยวกับขยะจาก ทน.หาดใหญ่หลายครั้ง ดังนี้ ปี 2554 โครงการประกวดราคาจ้างเหมาปิดทับมูลฝอยประจำวันในสถานที่กำจัดมูลฝอย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินสัญญา 12,196,000 บาท ปี 2555 โครงการประกวดราคาจ้างเหมาปิดทับมูลฝอยประจำวันในสถานที่กำจัดมูลฝอย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินสัญญา 4,916,000 บาท


ปี 2556 โครงการประกวดราคาจ้างเหมาปิดทับมูลฝอยประจำวันในสถานที่กำจัดมูลฝอย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินสัญญา 3,602,000 บาท โครงการประกวดราคาจ้างเหมาปิดทับมูลฝอยประจำวันในสถานที่กำจัดมูลฝอย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินสัญญา 7,262,000 บาท

ปี 2557 โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรตอนย้ายขยะและถมคันดินบริเวณหลังพื้นที่ A ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินสัญญา 2,686,000 บาท โครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขนขยะมูลฝอยด้านทิศตะวันตกของทางรถไฟ โดยวิธีพิเศษ วงเงินสัญญา 25,376,472 บาท

ปี 2558 โครงการประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยด้านทิศตะวันตกของทางรถไฟ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินสัญญา 22,000,000 บาท ปี 2560 โครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขนขยะมูลฝอยด้านทิศตะวันตกของทางรถไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินสัญญา 25,000,000 บาท

ปี 2561 โครงการจ้างเหมาบริการรถแทรกเตอร์ปฏิบัติงานกำจัดขยะมูลฝอย บริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินสัญญา 181,960 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]