พุทธศาสนิกชนปัตตานีร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนก่อสร้างศาลาวิหารวัดสาลวัน


 

แวดวงข่าว: พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และ ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนก่อสร้างศาลาวิหาร วัดสาลวัน (วัดบ้านเคียน) ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี เพื่อเป็นที่ประดิษฐานขององค์พ่อท่านแก้ว พ่อท่านทอง และบูรณะซ่อมแซมถาวรวัตถุภายในวัด ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ตลอดจนอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมความรักความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ และยกระดับพื้นที่ชุมชนที่เจริญรุ่งเรืองด้านวัฒนธรรมในอดีตให้กลับมาเจริญรุ่งเรือง โดยมีพระครูอดุลยญาณรัต เจ้าอาวาสวัดสาลวัน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาครัฐ เอกชน ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ วัดสาลวัน เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นวัดเดียวและเป็นชุมชนไทยพุทธเดียวใน ต.พ่อมิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]