ผู้ประกอบการ "ของดีชายแดนใต้" ของ ศอ.บต.ร่วมแสดงสินค้าในงานโอทอป

 แวดวงข่าว: รองเลขาธิการ ศอ.บต.ร่วมพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP “โอทอปไทย สู้ภัยโควิด-19” โดยมีผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมโครงการของดีชายแดนใต้ ของ ศอ.บต. ตลอดจน ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดโควิด-19 มาร่วมจัดแสดง

20 ธ.ค. - ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้แนวคิด "โอทอปไทย สู้ภัยโควิด-19 ช้อปผลิตภัณฑ์ชุมชนไทย สร้างเศรษฐกิจไทยสู้ภัยโควิด" กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-26 ธ.ค. โดยมี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด

สำหรับบรรยากาศภายในงาน ประชาชนให้ความสนใจอย่างคึกคัก โดยดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เต็มรูปแบบ มีการตรวจวัด คัดกรอง ป้องกัน พร้อมจัดเจลแอลกอฮอลล์ แจกตลอดงาน ภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน เทศกาลของขวัญปีใหม่ ให้ช็อปกันอย่างจุใจมากกว่า 1,500 ร้านค้า มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลาย จากทุกภูมิภาคทั่วไทย โดยครั้งนี้ได้มีการนำผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 1-2 ดาว, OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาโดยหน่วยงานภาคี (กอ.นตผ.) ซึ่งได้รับมาตรฐานรับรองแล้วแต่ยังไม่มีระดับดาว

ผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมโครงการของดีชายแดนใต้ ของ ศอ.บต. ตลอดจน ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดโควิด-19 มาร่วมจัดแสดงด้วย เพื่อสนับสนุนช่องทางตลาดเพิ่มโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน รณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีช่องทางการตลาด มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่หมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]