ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

รายงานพิเศษ

[๐ รายงานพิเศษ][bsummary]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]

นักธุรกิจรุ่นใหม่จัดเสวนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนใต้

 เศรษฐกิจ: นักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดชายแดนใต้ หรือ YES จัดเสวนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้ เชิญนายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมวง ภาคธุรกิจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และประชาชน เข้าร่วมหารือคับคั่ง


ที่สวนอาหารริมน้ำ อ.เมือง จ.นราธิวาส กลุ่มที่ใช้ชื่อว่านักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดชายแดนใต้ หรือกลุ่ม YES อำนวยความสะดวกนำภาคธุรกิจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม และภาคประชาชนประมาณ 120 คน เต็มล้นห้องประชุมสวนอาหารริมน้ำ เชิญนายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ อดีตประธานรัฐสภาและรัฐมนตรีหลายกระทรวง พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.และเลขาธิการพรรคประชาชาติ ในฐานะคลุกคลีพื้นที่ชายแดนใต้และผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่ม YES นายกูเฮง ยาวอหะซัน นายอับดุลอายี สาแม็ง นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ ส.ส.พรรคประชาชาติ ร่วมเสวนาด้วย


พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง กล่าวว่า “กิจกรรมวันนี้เป็นพหุวัฒนธรรม พหุสหวิชาชีพ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา สิ่งที่เข้มแข็งที่สุดของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็คือทรัพยากรบุคคล ผสมกับทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด แต่ปัญหาแทรกซ้อนจนรู้สึกหวาดระแวง ยังไม่ใช้ให้เต็มศักยภาพ จึงเป็นความท้าทายที่จะนำจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่การพัฒนา ไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และมีความเจริญก้าวหน้า"


"วันนี้ดีใจมากที่เคยทำโครงการนำเยาวชนหรือนักธุรกิจที่อยากจะทำธุรกิจมารวมกัน เหมือน วิทยาลัยตลาดทุน แต่ตลาดทุนอาจจะมุ่งไปถึงเศรษฐกิจ แต่การที่กลุ่มน้องๆ เป็นกลุ่มโครงการธุรกิจรุ่นใหม่ชายแดนใต้ก็อยากให้เป็นทั้งตลาดทุนและทุนมนุษย์ ทุนทางสังคมที่จะได้มีโอกาสมีความเชื่อมโยง แล้วใช้สติปัญญาของน้องๆ เป็นคนรุ่นใหม่ เพราะคนก่อนก็จะต้องไป คนใหม่ก็จะต้องเข้ามาด้วยความเข้มแข็งและมั่นคง ที่ผ่านมาอาจกล่าวว่า มีศักยภาพและมีความท้าทายแต่ยังไม่ถึงโอกาส สิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้คือ เป็น ‘โอกาส’ ที่ดีมา ผลงาน ประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญของท่านคีรี ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ แล้วที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือความจริงใจที่อยากจะทำสิ่งดีงามเกิดประโยชน์ต่อคนส่วนรวม”


ภายในงานภาพรวมของเศรษฐกิจสังคมในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และศักยภาพเศรษฐกิจชายแดนใต้ อาทิ ดร.นิเมธ พรหมพยัต ประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาส ได้แสดงความปิติดีใจอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสจากนายคีรีเสนอให้เห็นศักยภาพของอำเภอแว้ง เชื่อมอำเภอเบตงที่เป็นเมืองสวยงามบรรยากาศเหมือนสวิสเซอร์แลนด์ ที่เป็นศักยภาพของการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ


นายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ได้เสนอศักยภาพและโอกาสของจังหวัดนราธิวาส เมืองชายแดนและข้อเสนอการพัฒนา ส่วนนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ได้นำเสนอศักยภาพของจังหวัดยะลาว่า ต้องพัฒนาเชื่อมโยงทั้งจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งที่จังหวัดยะลามีเกาะที่สวยงามและมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางด้านเกษตร คมนาคมการค้าและการท่องเที่ยว นายวรุต ชคทิศ ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่และอุตสาหกรรมปัตตานี กล่าวว่า ศักยภาพของปัตตานีเป็นศูนย์กลางอาหารทะเล และตลาดสินค้าประมงที่ใหญ่ปลายด้ามขวาน


ดร. อาแซ สะยาคะ กลุ่มพัฒนาเกษตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาเสนอยกระดับการพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมัน นายอับดุลอายี สาแม็ง ส.ส.ยะลา เขต 3 พรรคประชาชาติ ได้เสนอสถานการณ์ยางพาราที่ได้รับผลกระทบจากโรคใบร่วงและความท้าทายในการแก้ไขปัญหา นายภคินวัฒน์ อุดมพงศ์ นักธุรกิจรุ่นใหม่เสนอการใช้เทคโนโลยีใช้โดรน (Drone) นายสุทันย์ ศรีใจพระเจริญ เสนอธุรกิจกอล์ฟและการพัฒนาสนามกอล์ฟในปัตตานี และนายชารีฟ เด่นสุมิตร เสนอการค้าโดยแพลทฟอร์ม ที่เน้นวัตถุดิบฮาลาล 


ด้านนายคีรี กาญจนพาสน์ ในฐานะนักธุรกิจใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ ได้แสดงความคิดเห็นต่อโมเดลธุรกิจและแนะนำโอกาสในการขยายธุรกิจกับผู้ร่วมงานอย่างเป็นกันเอง


นายคีรี กาญจนพาสน์ กล่าวว่า “เดินทางมาจังวัดชายแดนภาคใต้ด้วยความเชื่อมั่นและเดินทางกลับด้วยความเข้าใจ”


นายคีรี กล่าวว่า “ผมรู้สึกดีใจมากเพราะเป็นครั้งแรกที่ผมมาจังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มที่ จ.นราธิวาส ที่อยู่ใต้สุด เรียกได้ว่าจริงๆ แล้วไม่เคยมาทางใต้ทั้งสามจังหวัด ขอบคุณท่านประธานวันมูหะมัดนอร์ มะทา และท่านเลขาฯ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ที่ได้มาชวนผมว่าให้โอกาสมาพบปะกับพวกท่านในวันนี้ ด้วยการชื่นชมท่านวันนอร์และท่านทวี โดยเฉพาะที่ผมได้ยินชื่อเสียงมานาน เลยมีความรู้สึกว่าเต็มใจอย่างยิ่งที่จะมาตามที่ท่านประธานวันนอร์และพันตำรวจเอกทวี ได้ประสานให้มาพบทุกท่านด้วยความเชื่อมั่นในทุกท่านและผมเชื่อมั่นในศักยภาพของจังหวัดชายแดนภาคใต้"

ไม่มีความคิดเห็น: