ศอ.บต.อบรมบัณฑิตอาสาชายแดนใต้รับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในระดับพื้นที่

 


พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์น้ำระดับพื้นที่ และพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงเตรียมความพร้อมของข้อมูลผลการดำเนินงาน เพื่อถวายรายงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินและปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วงวันที่ 24 มกราคม 2565 นี้

0 ความคิดเห็น