โควิดสงขลาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเรียกร้องเปิดผล ATK

 
COVID-19: สงขลาพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 219 ราย กราฟย้อนหลัง 14 วันพุ่งขึ้นต่อเนื่อง ชาวสงขลาเรียกร้องเปิดผล ATK พบผลติดเชื้อสูง 20 กุมภาพันธ์ 1,310 ราย

21 กุมภาพันธ์ 2565 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สงขลารายงานสถานการณ์โควิด-19 ว่า พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 219 ราย รวมผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 แล้ว 4,758 ราย ยังรักษาในโรงพยาบาล 996 ราย เสียชีวิตสะสม 22 ราย ข้อมูลการฉีดวัคซีนเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ เข็ม 1 รวม 1,151,036 คน หรือคิดเป็น 77.39 % ของเป้าหมายทั้งหมดตามฐานทะเบียนราษฎร์ 1,487,320 คน เข็ม 2 รวม 1,075,469 คน หรือ 72.31 % เข็ม 3 รวม 336,316 คน หรือ 22.61 % และเข็ม 4 รวม 20,578 คน หรือ 1.38 %

ผู้ป่วยรายใหม่ 219 ราย แบ่งได้ดังนี้ 1.ผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่ 142 ราย สูงสุดที่ อ.หาดใหญ่ 80 ราย 2.คลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน 30 ราย สูงสุดที่ อ.หาดใหญ่ 18 ราย3.บุคลากรสาธารณสุข 14 ราย 4.ผู้ติดเชื้อในร้านค้าบริษัท 13 ราย 5.ผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัด 7 ราย

6.ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในหน่วยงาน 4 ราย 7.ผู้ติดเชื้อยืนยันจากต่างจังหวัด 3 ราย 8.ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในโรงงาน 2 ราย 9.จากการร่วมงานแต่งงาน 1 ราย 10.ตรวจก่อนทำหัตถการใน อ.หาดใหญ่ 1 ราย 11.ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในสถานศึกษาใน อ.ระโนด 1 ราย และ 12.ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชน อ.สะเดา 1 ราย

ทั้งนี้ เมื่อดูจำนวนผู้ป่วยย้อนหลัง 14 วันพบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นรวมสะสม 2,398 ราย ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ป่วย โดยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์พบผู้ป่วย 77 ราย จากนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในวันที่ 10 กุมภาพันธ์มีผู้ป่วย 151 ราย แม้ว่าจะลดลงในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ 126 ราย แต่ก็กลับมาเพิ่มขึ้นอีกโดยวันที่ 17 กุมภาพันธ์พบผู้ป่วยสูงถึง 285 ราย

นอกจากนี้ มติชนรายเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ว่า พบผู้ป่วยทำสถิติใหม่ในรอบปี โดยมีจำนวนผู้ป่วยตรวจแบบ RT-PCR 285 ราย ผู้ป่วยสงสัยตรวจด้วย ATK 876 ราย รวม 1,161 ราย มติชนรายงานด้วยว่า วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พบผู้ป่วยทำสถิติใหม่ พบผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันจำนวน 227 ราย ผู้ป่วยสงสัยซึ่งตรวจด้วยชุดตรวจ ATK มีจำนวน 1,310 ราย รวม 1,537 ราย

ด้าน ThaiPBS รายงานเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ว่า นอกจากจะมีผู้ป่วยยืนยัน 212 รายที่ตรวจด้วย PT PCR แล้ว ยังมีผู้ป่วยสงสัยตรวจด้วย ATK สูงถึง 1,101 ราย จนมีประชาชนเรียกร้องให้ สสจ.สงขลาเปิดเผยจำนวนผู้ติดเชื้อจากการตรวจแบบ ATK ด้วยไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]