"วัลลภ รักเสนาะ" ยกข้อเสนอภาคประชาชนลดความรุนแรงชายแดนใต้

 


ชายแดนภาคใต้: คณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ลงประชุมขับเคลื่อนร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ยกข้อเสนอภาคประชาชนให้ลดความรุนแรงในพื้นที่ โดยเฉพาะต่อเด็ก สตรี พื้นที่สาธารณะ พื้นที่เศรษฐกิจ

21 กุมภาพันธ์ 2565 - เวลา 13.30 น. ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร จ.ปัตตานี พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมคณะ ประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะต่อไป โดยมี พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และ ผอ.รมน.ภาค 4 และคณะร่วมให้การต้อนรับและประชุม

พล.อ.วัลลภ กล่าวว่า วันนี้ ประสงค์ที่จะลงมาปรึกษาหารือกับกองทัพภาคที่ 4 เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วม เกิดการงานอย่างต่อเนื่อง และเกิดความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น จะเห็นได้ว่าการจะมีการพูดคุยกับในละครั้งจะต้องมีการปรึกษาหารือเพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสม ประเด็นลดความรุนแรงนั้น ตั้งใจจะมาพูดคุยกับแม่ทัพภาคที่ 4 โดยตรง เพื่อให้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะภาคประชาชนหรือภาคส่วนต่างๆ นั้น ได้มีข้อเสนอแนะถึงแนวทางการดำเดินการและแนวทางการลดความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี การลดความรุนแรงต่อพื้นที่สาธารณะและลดความรุนแรงต่อพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งทางคณะจะหยิบยกประเด็นดังกล่าวเพื่อนำไปสู่กระบวนการพูดคุยในโอกาสต่อไป ซึ่งจะมีกำหนดห้วงเวลาในการพูดคุยในครั้งต่อไป ประมาณปลายเดือนมีนาคมนี้ และจะนำประเด็นการใช้ความรุนแรงต่อเป้าหมายอ่อนแอ ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนนั้นไปหารือในเวทีการพูดคุยอีกด้วย

"คณะพูดคุยมองว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้มีผลกระทบต่อการพูดคุยแต่อย่างใด พร้อมกันนี้ผู้นำศาสนาในพื้นที่ยังคงสนับสนุนให้มีการพูดคุย และยังคงหวังที่จะให้มีการคืบหน้า อันจะเป็นการลดเหตุการณ์ความรุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ประชาชนใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข" พล.อ.วัลลภ กล่าว


ด้าน พลโท เกรียงไกร กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้หารือกับภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ทั้งเรื่องการลดความรุนแรงต่อเป้าหมายอ่อนแอ ต่อกลุ่มเปราะบาง หรือในพื้นที่เขตเมืองเศรษฐกิจ ทั้งหมดจำเป็นต้องนำความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน ภาคประชาสังคมเข้าไปพูดคุยด้วย ในส่วนของกองทัพภาคที่ 4 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้มีมาตรการต่างๆ เช่นกัน ซึ่งในวันนี้จะได้หารือกับหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข ถึงมาตรการที่ได้กำหนดไว้ หากย้อนกลับไปเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าอัตราการก่อเหตุในช่วงเดือนรอมฎอนลดลง ในปีนี้จะได้หารือตลอดจนแนวทางการดำเนินการเดินทางการลดความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป

 

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]