ศอ.บต.ร่วมต้อนรับเลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลกแสดงปาฐกถาพิเศษ

 


นายธวัชชัย นามสมุทร ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกิจกรรมแสดงปาฐกถาพิเศษว่าด้วยความสำคัญของพันธมิตรหลากหลายอารยธรรม ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ จัดการแสดงปาฐกถาพิเศษโดย ดร.มุฮัมหมัด บิน อับดุลกะรีม อัลอีซา เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก ในโอกาสเยือนศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในประเทศเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]