ญ.ว.ทุ่มงบนับแสนเตรียมรับการประเมินรางวัลพระราชทานทำไวนิล 7 รายการ 53,400 บาท

 


การศึกษา: โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยทุ่มงบฯ 1.29 แสนบาทเตรียมรับการประเมินเพื่อรับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ทำไวนิล 7 รายการใช้งบ 53,400 บาท จัดสวน 13,300 บาท ซื้อต้นไม้ดอกอีก 15,200 บาท

13 มีนาคม 2565 - ข้อมูลจากเว็บไซต์ขององค์การต่อต้านคอรัปชันพบว่า โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย(ญ.ว.) มีการตั้งงบประมาณในหลายโครงการ เพื่อเตรียมรับการประเมินเพื่อรับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564 เท่าที่ตรวจพบมี 5 โครงการ งบประมาณรวม 129,140 บาท

ทั้ง 5 โครงการ ประกอบด้วย

1.ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 24 รายการ เตรียมรับการประเมินเพื่อรับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 20,940 บาท

2.ซื้อวัสดุ 4 รายการ เตรียมรับการประเมินเพื่อรับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 26,300 บาท

3.จ้างทำไวนิลนิทรรศการโครงงาน 7 รายการ เตรียมรับการประเมินเพื่อรับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 53,400 บาท คิดเฉลี่ยรายการละ 7,628.57 บาท

4.จ้างทำสวนหย่อม เตรียมรับการประเมินเพื่อรับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 13,300 บาท

5.ซื้อต้นสับปะรดสีและไม้ดอก 9 รายการ เตรียมรับการประเมินเพื่อรับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 15,200 บาท คิดเฉลี่ยต้นละ 1,688.89 บาทไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]