สมาคมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมเข้าพบผู้บริหาร ศอ.บต. หารือเรื่องการดูแล-แก้ไขปัญหา

 นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กรมการปกครอง เป็นประธานพบปะสมาคมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม (...) เพื่อหารือความร่วมมือและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับองค์กรและกลุ่มนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมในสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ นำโดยนายวารุต ไม่สะพร่าว นายกสมาคมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม

 

ผู้แทน ...ได้หารือ 2 ประเด็นประกอบด้วย 1.ปัญหาของนักศึกษามุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางไปศึกษาในจังหวัดต่างๆ ในประเทศ และประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจ จึงต้องแสวงหารายได้ในช่องทางต่างๆ จึงประสงค์ให้ ศอ.บต. ซึ่งเป็นหน่วยงานพัฒนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ร่วมกันดูแลนักศึกษากลุ่มนี้ โดยหาช่องทางอาชีพพิเศษที่ถูกกฎหมายและถูกหลักศาสนาให้นักศึกษากลุ่มนี้ด้วย และ 2.การเดินทางเยี่ยมเยียนนักศึกษาไทยในต่างประเทศ ซึ่ง ศอ.บต. มีกำหนดเดินทางเยือนทุกปี มีกลุ่มนักศึกษายื่นเสนอให้ ศอ.บต.เข้าเยี่ยมนักศึกษาทุกประเทศอย่างทั่วถึง


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]