รมช.มหาดไทยมอบโฉนดที่ดินให้ชาวพัทลุง 150 รายเนื้อที่ 572 ไร่

 


ภายในประเทศ: รมช.มหาดไทยเป็นประธานมอบโฉนดที่ดินให้ประชาชน 150 รายใน อ.ศรีนครินทร์ตามโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน" รวม 572 ไร่ มูลค่ากว่า 114 ล้านบาท

20 พฤษภาคม 2565 - เวลา 10.30 น. ที่เทศบาลตำบลชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน ในพื้นที่บ้านหนองโหรง หมู่ที่ 13 ต.ชุมพล จำนวน 150 ราย โฉนดที่ดิน 188 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 572 ไร่ คิดเป็นมูลค่าที่ดิน ประมาณ 114,000,000 บาท

นอกจากนี้ ในพื้นที่ จ.พัทลุงยังมีอีกหลายพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายเพื่อการออกโฉนด พร้อมขอให้ประชาชน ที่ยังไม่ได้โฉนด ให้เข้าไปลงทะเบียน แจ้งชื่อ และตำแหน่งที่ดินได้ ในโครงการบอกดิน 3 ได้ ส่วนประชาชนที่ติดปัญหาเรื่องออกโฉนดที่ดินไม่ได้ ให้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่ดิน หรือ คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช. เพื่อให้การช่วยเหลือและแก้ปัญหาเรื่องที่ดินต่อไป

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2565 กรมที่ดินได้จัดทำโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน โดยให้ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดสงขลา-พัทลุง-นครศรีธรรมราช-สตูล-ตรัง ดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เป้าหมาย 1,180 แปลงต่อปี

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]