ศอ.บต.คาดปีนี้จะเห็นความเปลี่ยนแปลง 2 มิติจากโครงการขจัดความยากจน
ชายแดนใต้: ครอบครัวผู้ยากไร้ปลื้มได้รับบ้านหลังใหม่ที่ภาคราชการและเอกชนร่วมกันสร้างให้ ขณะที่ ศอ.บต. เตรียมสนับสนุนงบฯ ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

31 พฤษภาคม 2565 - พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานส่งมอบบ้านครัวเรือนยากจน ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง ให้แก่นายระพิน ละซอ หมู่ที่ 4 ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา ซึ่งเป็นครัวเรือนหนึ่งที่ประสบปัญหาความยากจนในมิติที่อยู่อาศัย

พล.ร.ต.สมเกียรติ กล่าวว่า ศอ.บต.จะส่งเสริมด้านอาชีพให้แก่ครอบครัวนายระพิน อาทิ การเลี้ยงไก่ไข่ การปลูกผักเพื่อบริโภคและจำหน่าย ที่ก่อให้เกิดรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ ภาครัฐมีนโยบายในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ถือเป็นปัญหาเร่งด่วน โดยได้จัดทำฐานข้อมูลคนจนแบบชี้เป้า TPMAP 5 มิติ ให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างเต็มความสามารถ ขณะที่ ศอ.บต.ทำหน้าที่หนุนเสริม เติมเต็ม ประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ 1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน ประกบครัวเรือนเป้าหมายที่มีฐานะยากจน ร่วมกับทีมปฏิบัติการตำบล สำรวจครัวเรือนที่ตกเกณฑ์และได้รับความเดือดร้อน
ในพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา มี 22,484 ครัวเรือน อยู่ในระบบ TPMAP 1,302 ครัวเรือน ประสบปัญหาในมิติด้านสุขภาพ 663 ครัวเรือน ด้านที่อยู่อาศัย 314 ครัวเรือน ด้านการศึกษา 1 ครัวเรือน ด้านรายได้ 512 ครัวเรือน ด้านการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ 4 ครัวเรือน และปัญหาอื่นๆ 259 ครัวเรือน ซึ่งหลังจากนี้ ทีมปฏิบัติการตำบล ภายใต้ศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) อ.เทพา จ.สงขลา จะบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนยากจนให้แล้วเสร็จอย่างเร็วที่สุด โดยมีครัวเรือนนำร่องประมาณ 400 ครัวเรือน

"คาดว่าปัญหาความยากจนเหล่านี้ปลายปี 2565 นี้ จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงใน 2 มิติหลัก คือรายได้และความเป็นอยู่ เพื่อให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมและผ่านพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน" พล.ร.ต.สมเกียรติ กล่าว


ด้านนายระพิน ละซอ ชาวบ้านที่ได้รับมอบบ้าน เปิดเผยว่า ตนประสบปัญหาเรื่องของที่อยู่อาศัย ก่อนหน้านี้บ้านของตนมีสภาพทรุดโทรมมาก หลังคารั่ว เวลาฝนตกต้องย้ายที่นอนเพื่อไม่ให้เปียก อีกทั้งยังต้องคอยระวังสัตว์เลื้อยคลานที่จะมากับน้ำ ซึ่งกลัวอันตรายจะเกิดขึ้นกับลูก แต่หลังจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ และสร้างบ้านหลังใหม่ให้ รู้สึกดีใจมากที่ตนจะมีบ้านหลังใหม่ ทำให้ภรรยาและลูกอยู่อย่างสบายขึ้น ไม่ต้องใช้ชีวิตอย่างลำบากอีกต่อไป ขอขอบคุณ ศอ.บต. รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้ามาช่วยเหลือทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]