ได้แล้วผู้ชนะ "ธิดานิบง" ประจำปี 2565 จ.ยะลา

ชายแดนภาคใต้: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาจัดการประกวด "ธิดานิบง" ประจำปี 2565 ภายในงานสมโภชศาลหลักเมืองและงานกาชาดยะลา ครั้งที่ 60 "นารีรัตน์ รสหวาน" หมายเลข 17 อ.กาบัง และสมาพันธ์ SME จ.ยะลา ส่งเข้าประกวด ได้รับตำแหน่ง คว้ามงกุฎเพชร สายสะพาย และเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาทไปครอง

29 พฤษภาคม 2565 - บรรยากาศการประกวด "ธิดานิบง" ประจำปี 2565 จากเวทีการประกวดภายในงานสมโภชศาลหลักเมืองและงานกาชาดยะลา ครั้งที่ 60 ซึ่งบรรดาสาวงามผู้เข้าประกวดที่ผ่านการประกวดจากรอบแรกจำนวน 37 คนคัดเหลือ 21 คน ได้ขึ้นเวทีอวดความสวยงามในการแต่งกายด้วย "ชุดบานง" ซึ่งเป็นชุดเสื้อผ้าของสตรีมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำหรับการประกวดรอบชิงตำแหน่ง คณะกรรมการและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นผู้จัดการประกวด ได้กำหนดให้คณะกรรมการคัดเลือกสาวงามจาก 21 คนที่ผ่านมาเข้ารอบมาจากการประกวดไปในรอบแรก เหลือเพียง 10 คน และทำการคัดเลือกผู้เข้ารอบเพียง 3 คน เพื่อตัดสินชิงตำแหน่งธิดานิบงประจำปี 2565
ผลการตัดสินรอบ 3 คนที่เข้าชิงตำแหน่งธิดานิบงประจำปี 2565 นางสาวนารีรัตน์ รสหวาน หมายเลข 17 อำเภอกาบัง และสมาพันธ์ SME จ.ยะลา ส่งเข้าประกวด ได้รับตำแหน่งธิดานิบงประจำปี 2565 คว้ามงกุฎเพชร สายสะพาย และเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาทไปครอง

รองอันดับ 1 ได้แก่นางสาวมัลลิกา บุศมา หมายเลข 31 หมู่บ้านสถิตภิรมย์ ส่งเข้าประกวด ได้โล่รางวัล พร้อมสายสะพาย และเงินรางวัลมูลค่า 25,000 บาท และรองอันดับ 2 ได้แก่นางสาวภัสนันท์ ตาดำ หมายเลข 23 สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา ส่งเข้าประกวด ได้รับโล่รางวัล พร้อมสายสะพาย และเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท

สำหรับ ธิดานิบง จะเป็นตัวแทนคนยะลาในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของจังหวัดยะลา ตลอดจนช่วยเหลืองานสาธารณกุศล กิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาในโอกาสต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]