ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

รายงานพิเศษ

[๐ รายงานพิเศษ][bsummary]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]

โครงการแหลมผักเบี้ยฯ ในพระราชดำริ ชวนเด็กๆ เกาะลิบงเดินรณรงค์จัดการขยะรีไซเคิล เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
วันสิ่งแวดล้อมโลก” ที่เกาะลิบง ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ส่วนงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ ภาคใต้ โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตรัง

พร้อมภาคีเครือข่าย ชวนเด็กๆ เกาะลิบงร่วมเดินรณรงค์จัดการขยะรีไซเคิล ชาวบ้านเกาะลิบงเข้าร่วมคึกคัก กิจกรรมยอดฮิต “ขยะคืนสุข” นำขยะแลกไข่ไก่ เด็กๆสนุกสนานกับเกมชิงรางวัล ปลูกฝังรักษ์สิ่งแวดล้อม
ไม่มีความคิดเห็น: