ปปง.สั่งยึดอายัดทรัพย์กว่า 18 ล้านบาทผู้ต้องหาคดีออกเอกสารสิทธิบนเกาะสมุยโดยมิชอบ


กระบวนการยุติธรรม: คณะกรรมการธุรกรรม ปปง.มีคำสั่งยึด-อายัดทรัพย์ "จินตนา ยืนนาน" พร้อมพวกรวม 17 รายการไว้ชั่วคราว มูลค่ากว่า 18 ล้านบาท จากคดีออกออกเอกสารสิทธิบริเวณพื้นที่เขาหมาแหงน ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยมิชอบ

17 กรกฎาคม 2565 - เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.139/2565 เรื่องยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวจากนางจินตนา ยืนนาน กับพวก จำนวน 17 รายการ มูลค่า 18,689,974 บาท ในคดีออกเอกสารสิทธิบริเวณพื้นที่เขาหมาแหงน ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยมิชอบ มีพฤติการณ์แห่งการกระทําความผิดเกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ หรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ชุดตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินของราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 4 ได้แจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรบ่อผุด จ.สุราษฎร์ธานีทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดทั้ง 17 รายการ แบ่งเป็น 1.ทรัพย์สินที่ถูกยึด 3 รายการได้แก่ โฉนดที่ดิน เนื้อที่ 39 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ในเขตจตุจักร กรุงเทพฯ มูลค่า 10 ล้านบาท และห้องชุด 2 รายการ มีชื่อ นางจินตนา ยืนนาน ครอบครองหรือถือกรรมสิทธิ์

และ 2.ทรัพย์สิน 14 รายการที่ถูกอายัด ได้แก่ เงินในบัญชีเงินฝาก บัญชีสลากออมสิน ในชื่อ นางจินตนา ยืนนาน นายโชคดี ศรัณยพิพัฒน์ และ นายสุริญญา ยืนนาน สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิต ในชื่อนายชัยดิษฐ์ ช่อคง นายประวิทย์ บุษบง และนายโชคดี ศรัณยพิพัฒน์


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]