จำคุก "นวพล" น้องชาย "นิพนธ์ บุญญามณี" 2 ปีไม่รอลงอาญา

ท้องถิ่น: ศาลคดีทุจริตภาค 9 ตัดสินจำคุก "นวพล บุญญามณี" อดีตนายก อบจ.สงขลาจากการเลือกตั้งคนแรก น้องชายนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย 2 ปีไม่รอลงอาญา ทุจริตสำรวจออกแบบโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท 30 เส้นทาง งบฯ 8 ล้านกว่าบาท ก่อนหน้านี้โดนศาลสั่งจำคุกไปแล้ว 2 คดี

12 กรกฎาคม 2565 - ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 9 พิพากษาจำคุกนายนวพล บุญญามณี อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา จากการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2547 น้องชายนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย จำเลยที่ 1 เป็นเวลา 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา ในคดีที่อัยการสูงสุด (อสส.) โดยพนักงานอัยการ ยื่นฟ้องนายนวพล บุญญามณี กับพวกรวม 4 ราย เป็นจำเลย ในข้อหาทุจริตการสำรวจออกแบบโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท 30 เส้นทาง วงเงิน 8,068,000 บาทโครงการดังกล่าว อบจ.สงขลาดำเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณ 2547 จึงขออนุมัติเบิกตัดปีเพื่อจ่ายงบประมาณในปี 2548 โดยการขออนุมัติจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ซึ่งใช้กับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่ใช้กับการสำรวจออกบแบบถนน ดังนั้น ข้อกำหนดดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุฯ และเป็นผลให้เบิกจ่ายเงินให้แก่เอกชนผู้รับจ้างไม่ได้ จากนั้นมีการแก้ไขเอกสารการขออนุมัติจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนดให้เป็นการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ เพื่อให้อนุมัติเบิกจ่ายเงินได้

ทั้งนี้ ศาลพิพากษาจำคุกนายนวพล บุญญามณี นายนวพล มาแล้ว 2 คดี ได้แก่ 1.คดีสมยอมกันในการเสนอราคาตามโครงการจัดซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม) จำนวน 40 ล้านตัว งบประมาณ 10,000,000 บาท โดยศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุก 7 ปี และ 2.คดีนำรถยนต์ราชการไปจำนำที่บ่อนการพนัน ศาลฎีกาพิพากษาจำคุก 18 ปี 24 เดือน

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]