ชาวพุทธรักสันติเรียกร้องให้รัฐไทย-บีอาร์เอ็นหยุดยิงช่วงเข้าพรรษาเหมือน "รอมฎอนสันติสุข"

ชายแดนใต้: กลุ่มชาวพุทธรักสันติใช้โอกาสวันอีดิ้ลอัฎฮาของชาวมุสลิมจัดกิจกรรมรณรงค์ "เข้าพรรษาสันติ-ปลอดภัย ทุกคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" หวังให้คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขไทย-บีอาร์เอ็นตกลงหยุดยิงช่วงเข้าพรรษาเหมือน "รอมฎอนสันติสุข"

10 กรกฎาคม 2565 - วันนี้ซึ่งตรงกับวันอีดิ้ลอัฎฮา หรือวันรายอฮัจยี ของชาวมุสลิม ที่หอนาฬิกาสามวัฒนธรรม เขตเทศบาลเมืองปัตตานี กลุ่มชาวพุทธรักสันติ ตัวแทนชาวพุทธ ทั้งใน จ.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เรื่อง "เข้าพรรษาสันติ-ปลอดภัย ทุกคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” เพื่อให้วาระของเดือนเข้าพรรษาในปี 2565 เป็น 3 เดือนแห่งความปลอดภัยของชาวพุทธและทุกศาสนิกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ตัวแทนกลุ่มได้กล่าวถึงความต่อเนื่องจากการทำข้อตกลงของคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข ทั้งฝ่ายรัฐบาลไทยและบีอาร์เอ็น เพื่อยุติการปฏิบัติการที่รุนแรงจากทั้งสองฝ่ายในช่วงเดือนรอมฎอนก่อนหน้านี้ ทำให้ทุกคนปลอดภัย ดังนั้น ชาวพุทธ ผู้เรียกตัวเองว่า กลุ่มชาวพุทธรักสันติ คือคนเล็กคนน้อยที่มารวมกันวันนี้ ขอเป็นตัวแทนของซาวพุทธในพื้นที่นี้ เพื่อเรียกร้องแสดงตัวตนของชาวพุทธ คนส่วนน้อยที่ยืนยันการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพ อย่างมีศักดิ์ศรีและยึดมั่นในวิถีธรรมของพระพุทธศาสนา ท่ามกลางคนต่างศาสนิกมากมายทั้ง อิสลาม ชิกซ์ ฮินดู คริสต์ ชินโต ผู้ไม่นับถือศาสนา และทุกคน โดยกล่าวแถลง และเปล่งเสียง "เข้าพรรษาสันติ-ปลอดภัยทุกคน" ณ ลานสามวัฒนธรรมเทศบาลเมืองปัตตานีแห่งนี้ไปยังรัฐบาลไทย ผ่านคณะพูดคุยสันติสุข ผู้แทนบีอาร์เอ็น และผู้แทนพูโล อีกครั้งหนึ่ง หลังจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้ทำข้อเรียกร้อง “เข้าพรรษาสันติ-ปลอดภัยทุกคน” ไปยัง 3 ส่วนไปแล้ว

"วันนี้ เรามารวมกันที่นี่ โดยใช้วาระฤกษ์ดีวันอีดิ้ลอัฎฮาอันศักดิ์สิทธิ์ ประกาศสาธารณะอีกครั้งหนึ่ง ณ ลานสามวัฒนธรรมเทศบาลเมืองปัตตานีแห่งนี้"


นางสมใจ ชูชาติ ผู้แทนกลุ่มฯ กล่าวว่า ครั้งก่อนที่บนโต๊ะพูดคุยมีการตกลงระหว่างรัฐไทยกับบีอาร์เอ็นเรื่องของรอมฎอนสันติ เรามองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนข้อตกลงบนโต๊ะ เห็นภาพชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่ดีที่พี่น้องทุกศาสนิกออกมาทำภารกิจของตัวเอง มีพี่น้องพูดคุยเรื่องเข้าพรรษาสันติ เราก็คิดว่าเป็นการดีหากมีการปฏิบัติต่อเนื่อง ดำรงชีวิต การไปมาหาสู่ เข้าพรรษาเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องพุทธ เช่นรอมฎอนเป็นช่วงศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องมุสลิม สิ่งเหล่านี้ต้องเริ่มต้นจากประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการสันติสุข สงบสุข ออกมาเรียกร้อง เรายื่นหนังสือให้รัฐไทย บีอาร์เอ็นและพูโลไปเมื่อวันที่ 3 และ 4 ก.ค."การแก้ปัญหาต้องไปด้วยกันทั้งสองฝ่าย เราเห็นการขยับแต่ละก้าว เห็นปัญหาหลายอย่างทั้งสองฝ่าย ไม่กี่วันมานี้ที่รัฐไทยแสดงพลังโดยไปจับกุมผู้สูญเสีย พี่น้องพุทธคิดเยอะว่าจะปลอดภัยไหม เรากลัวการตอบโต้ที่ส่งผลกับทุกศาสนิก เศรษฐกิจ การไปมาหาสู่ เราไม่สบายใจ เราเห็นด้วยกับการพูดคุย เพราะทุกอย่างที่จะเกิดสันติสุขได้ต้องเปิดการเจรจา การพูดคุยเป็นทางออกที่ดี เป็นเรื่องที่ดีกับทุกฝ่าย ทุกกลุ่มที่จะมาพูดคุยเป็นเรื่องที่ดี สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นคือ เน้นเรื่องประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด เพราะประชาชนคือผู้ที่ต้องอาศัยและดำรงชีวิตอยู่” นางสมใจกล่าว

นางสมใจกล่าวว่า เป็นโอกาสอันดีที่จะมีการพูดคุยเพื่อสันติสุขครั้งต่อไปในเดือนกรกฎาคม 2565 นี้ กลุ่มชาวพุทธรักสันติจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงมีข้อเสนอต่อไปนี้

1.ให้มีการพูดคุยและจัดทำข้อตกลงบนโต๊ะพูดคุย ที่ประเทศมาเลเซีย ในเดือนกรกฎาคม 2565 เรื่อง ยุติการก่อเหตุรุนแรงและปฏิบัติการทางทหารของทุกฝ่ายในพื้นที่ ตลอดเวลา 3 เดือนในห้วงเข้าพรรษาถึงประเพณีชักพระของชาวพุทธ เพื่อให้เกิด “วาระเข้าพรรษาสันติ-ปลอดภัย สำหรับทุกคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ในปี 2565”

2.ให้ทั้ง 2 ฝ่าย ที่เป็นคู่พูดคุยฯ ในขณะนี้ ร่วมแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งด้วยวิธีการทางการเมือง และขอให้คู่พูดคุยฯ เดินหน้ากระบวนการพูดคุย และแก้ไขความขัดแย้งด้วยวิธีการและกระบวนการทางการเมือง โดยเอื้อให้มีการเปิดพื้นที่การปรึกษาหารือกับประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่ม เพื่อเป็นการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อและความร่วมมือในการสร้างสันติสุข

3.ให้ประชาชน กลุ่ม องค์กร และตัวแทนกลุ่มชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ ที่ขับเคลื่อนกระบวนการ สันติสุข มีโอกาสรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะกับรัฐบาลไทย และขบวนการบีอาร์เอ็น ภายใต้การดำเนินงานของคณะพูดคุยฝ่ายไทย และคณะผู้อำนวยความสะดวกการพูดคุยประเทศมาเลเซีย

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]