รมช.มหาดไทยยกศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ ทม.แพรกษาเป็นตัวอย่างการใช้นวัตกรรมจัดการน้ำเสีย

สิ่งแวดล้อม: ‘นิพนธ์ บุญญามณี’ รมช.มหาดไทย เป็นประธานวันครบรอบ 27 ปี องค์การจัดการน้ำเสีย ประสานทุกความร่วมมือเดินแนวทาง "ระบบบำบัดน้ำเสียอยู่คู่ชุมชนได้” เน้นใช้นวัตกรรม-ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ออกแบบพื้นที่ด้านบนระบบบำบัดน้ำเสียให้ชุมชนใช้ประโยชน์ได้

15 สิงหาคม 2565 - ที่ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานและมอบนโยบายเนื่องในวาระครบรอบ 27 ปี วันสถาปนาองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รองนายกเทศมนตรีเมืองแพรกษา นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากกระทรวงมหาดไทย เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมงานนายนิพนธ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 27 ปี วันสถาปนาองค์การจัดการน้ำเสียในวันนี้ นับว่าเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดกิจกรรมให้ชุมชนได้ตระหนักถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน ทำอย่างไรให้น้ำเสียอยู่คู่กับชุมชนได้ และทำอย่างไรให้ทุกคนได้มีส่วนในการรับผิดชอบในการจัดการน้ำเสียในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชน เยาวชนได้มาร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ําเสีย เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยความรู้ ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการลดความสกปรกของน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดซึ่งจะช่วยให้คุณภาพน้ำของแหล่งรองรับน้ำในพื้นที่ดีขึ้น

“องค์การจัดการน้ำเสียเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในกำกับการดูแลของกระทรวงมหาดไทยเพื่อที่จะได้ทำงานใกล้ชิดกับท้องถิ่น เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญในด้านการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในชุมชน ต้องทำให้เห็นว่าน้ำเสียอยู่คู่กับชุมชนได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งไม่เพียงแต่ทำหน้าที่บำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดีแต่ยังมุ่งเน้นเรื่องนวัตกรรมและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี นอกจากมีระบบจัดการน้ำเสียที่ดีแล้วยังอยู่ร่วมกับชุมชน จัดทำเป็นสนามกีฬา สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเพื่อรองรับกิจกรรมการออกกำลังกายของประชาชนและเยาวชน”


ทั้งนี้ ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ เป็นการดำเนินงานโดยองค์การจัดการน้ำเสียร่วมกับเทศบาลเมืองแพรกษา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการบูรณาการในระดับพื้นที่ โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญด้านการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย และเป็นตัวอย่างของ “การแก้ไขปัญหาน้ำเสีย” ซึ่งมุ่งเน้นเรื่อง “นวัตกรรม” และ“ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดยออกแบบให้พื้นที่ด้านบนของระบบบำบัดน้ำเสียให้ใช้ประโยชน์เป็นสนามฟุตบอลสำหรับประชาชนและเยาวชน จึงทําให้ระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]