ไม่รอช้า! ผู้ว่าฯ ตรังส่งเรื่องให้สภา ทน.ตรังสอบ สท.กร่าง หากผิดจริงให้ขับพ้นตำแหน่ง






ท้องถิ่น: ผู้ว่าฯ ตรังไม่นิ่งนอนใจ รับเรื่องแล้วสั่งการทันที ให้สภาเทศบาลนครตรังดำเนินการสอบจริยธรรมและพฤติกรรม ส.ท.กร่างทำร้าย-ข่มขู่นักข่าว หากผิดจริงให้ลงมติขับพ้นจากตำแหน่ง

24 สิงหาคม 2565 - นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาค แห่งประเทศไทย นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย และหัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคใต้ตอนล่าง พร้อมด้วยนายทรงวุฒิ นาคพล ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประจำจังหวัดตรัง ได้เข้าพบนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เพื่อติดตามความคืบหน้า และเร่งรัดเรื่องการดำเนินการสอบจริยธรรมและพฤติกรรมนายนิวัฒน์ จูอุ้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง ตามที่ประธานสภาเทศบาลเทศบาลนครตรังส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังสอบจริยธรรมและพฤติกรรมนายนิวัฒน์ จูอุ้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง กรณีที่นายทรงวุฒิได้ยื่นหนังสือร้องเรียนให้ดำเนินการสอบจริยธรรมและพฤติกรรมนายนิวัฒน์ กรณีที่ใช้กำลังประทุษร้ายพูดจาข่มขู่คุกคาม เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 หลังเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์แข่งพุ่งชนคนดูเสียชีวิตและบาดเจ็บ ริมถนนเวียนกะพัง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง



นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า จังหวัดตรังพิจารณาแล้วได้ส่งเรื่องให้ประธานสภาเทศบาลนครตรังสอบสวนข้อเท็จจริง เนื่องจากการพิจารณาพฤติกรรมนายนิวัฒน์ จูอุ้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง กรณีที่ใช้กำลังประทุษร้ายพูดจาข่มขู่คุกคาม นายทรงวุฒิ นาคพล สื่อมวลชนในขณะบันทึกภาพเหตุการณ์การลำเลียงและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บว่า จะเป็นความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่เทศบาลหรือไม่และเป็นการทำผิดจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565 ข้อ 4 (6) “ไม่กระทำการไดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ศรีของการดำรงค์ตำแหน่ง”หรือไม่นั้น เป็นอำนาจของสภาเทศบาล

"หากผลการสอบสวนปรากฎว่า นายนิวัฒน์ จูอุ้ง มีพฤติการณ์กระทำผิดจริง ให้สภาเทศบาลนครตรังดำเนินการตามนัยมาตรา19 (7) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล.พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 คือให้ ลงมติให้ออกจากตำแหน่งและรายงานผลให้จังหวัดทราบ"


จากกรณีดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังขอให้ผู้ร้องนำหลักฐานเพิ่มเติม ความคืบหน้าในทางสอบสวนของคดีนำส่งไปให้ทางสภาเทศบาลฯ และแจ้งไปจังหวัดได้รับทราบด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]