ศอ.บต.พบปะให้กำลังใจผู้พิการทางสายตา 3 จังหวัดชายแดนใต้


นพ.สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดงานและพบปะให้กำลังใจเครือข่ายผู้พิการทางสายตาของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่คนตาบอด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเพิ่มพลังการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมของสมาคมคนตาบอด แห่งประเทศไทย ตามที่ได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่ 5 ปี พ.ศ. 2560–2564 ซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่ว่า “คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ดํารงชีวิตอิสระในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน อย่างยั่งยืน”

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]