DSI แจ้งข้อหาลักลอบตัดไม้ในเขต จ.นราธิวาส กลุ่มแรก 5 ราย


กระบวนการยุติธรรม: DSI ชายแดนใต้ แจ้งข้อหากลุ่มลักลอบรุกป่าตัดไม้ รวมถึงการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบในเขตป่านราธิวาส กลุ่มแรกรวม 5 ราย

28 กันยายน 2565 - เวลา 10.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ศปพ.จชต. DSI) โดยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 22/2565 นำโดยนายชยพล สายทวี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยนายธรรมรงค์ชัย วงศ์สวัสดิ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด อัยการร่วมสอบสวน ได้ร่วมแจ้งข้อกล่าวหา ผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่ 22/2564 กรณีการลักลอบบุกรุกป่าตัดไม้และออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบด้วยกฎหมายในพื้นที่อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส กลุ่มแรกจำนวน 5 ราย แจ้งข้อหา ณ ที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดน อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และในห้วงต่อไปคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะพิจารณาเรียกผู้กระทำความผิดรายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไป

คดีนี้เป็นคดีพิเศษที่กองทัพภาคที่ 4 กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และหน่วยงานจากส่วนกลาง ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ติดตามและให้ความสำคัญอยู่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกรณีเป็นปัญหาลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ในพื้นที่มาโดยตลอด ซึ่งคดีนี้ พันเอกณัฐภูมิ ฉัตรภูมิ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ สขว.กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า ได้รับมอบหมายจากแม่ทัพภาคที่ 4/ผอ.รมน.ภาค4 ให้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องในอดีตที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารได้จับกุมและประสานเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ส่งเรื่องให้ตำรวจจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการอยู่หลายครั้ง แต่ในชั้นตำรวจไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากกลุ่มผู้กระทำความผิดมักนำเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดินมาแสดง ทำให้ตำรวจต้องปล่อยตัวไป แต่เรื่องนี้ทาง ศปพ.จชต. DSI ได้ดำเนินการสืบสวนและรับเป็นคดีพิเศษและทำการสืบสวนสอบสวนพิสูจน์ทราบให้เห็นถึงตำแหน่งที่มีการตัดไม้ที่อยู่นอกแปลงเอกสารสิทธิ์ที่นำมาแสดงกล่าวอ้าง รวมทั้งเอกสารสิทธิ์ที่นำมาแสดงดังกล่าวและเอกสารใกล้เคียงจำนวนหลายแปลงในบริเวณกันนั้น ก็ปรากฏหลักฐานว่าเป็นเอกสารที่ออกโดยมิชอบด้วยกฏหมาย ซึ่งจะต้องส่งเรื่องให้กรมที่ดินพิจารณาเพิกถอนเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน

ลักษณะการกระทำความผิดของกลุ่มนี้มีลักษณะเป็นขบวนการลักลอบตัดไม้ใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นเวลานาน และต่อมา ศปพ.จชต. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ สามารถดำเนินการคดีกับผู้กระทำผิดและหยุดเลือดไหลของปัญหาการลักลอบตัดไม้และรักษาไว้ซึ่งป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]