"ปตท.สผ." และ "กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ" ร่วมกับหลายหน่วยงานใน จ.สงขลาจัดกิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากล

ปตท.สผ. และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดกิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากล ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา สำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 ศรชล.ภาค 2 และ หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ช่วยเสริมสร้างค่านิยมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการปกป้องสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ และการจัดการอย่างยั่งยืน

บริษัท ปตท.สผ. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยบริษัท ปตท.สผ.เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด หรือ ปตท.สผ.อีดี ผู้ดำเนินการโครงการ G1 และ G2 โครงการผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่อ่าวไทย ภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิตกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากล (International Coastal Cleanup) ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ภาค 2 และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลนครสงขลา หาดชลาทัศน์ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีนางฉลวย พงศ์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาเป็นประธานในงานนี้ มีผู้ร่วมกิจกรรมเก็บขยะขายหาด ประมาณ 500 คน ได้ร่วมเก็บขยะทะเลประมาณ 360 กิโลกรัม และร่วมปล่อยลูกปูม้า 15 ล้านตัวจากศูนย์อนุรักษ์และเพาะฟักลูกปูตำบลหัวเขา ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมโครงการเพื่อสังคมในพื้นที่ปฏิบัติการภายใต้แนวคิดการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ เพื่อลดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปลูกฝังค่านิยมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรับผิดชอบ การปกป้องสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และการจัดการอย่างยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]