ลอบโค่นไม้ใหญ่กลางป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบู-ป่าถ้ำทะลุ จ.ยะลา

กระบวนการยุติธรรม: มอดไม้ยังคงเดินหน้าไม่หวั่นเกรงเจ้าหน้าที่ ล่าสุดยังคงเข้าเดินหน้าลักลอบตัดไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูและป่าถ้ำทะลุ กลุ่มบ้านซอยบูดีสามัคคี 2 บ.เหมืองลาบู ม.8 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา เพื่อทำการเกษตร ปลูกต้นทุเรียน

7 กันยายน 2565 - ตชด.44 และ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าร่วมกันตรวจสอบรับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าแผ้วถางป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูและป่าถ้ำทะลุ ท้องที่บ้านเหมืองลาบู ม.8 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา พบร่องรอยการตัดไม้แปรรูปไม้ จึงเดินตามรอยไปจนพบมีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า กลางป่าสงวนแห่งชาติจำนวน 4 จุด

จุดที่ 1 ที่ความสูงจากระดับทะเลปานกลางที่ 509 เมตร ตรวจพบต้นไม้ขนาดใหญ่ ไม่ทราบชนิด ล้มคาตอ จำนวน 2 ต้น แล้วมีการมาใช้เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ บั่นทอนเป็นท่อน เตรียมที่จะแปรรูป ตรวจวัดไม้จำนวน 6 ท่อน

จุดที่ 2 ที่ความสูงจากระดับทะเลปานกลางที่ 537 เมตร เป็นการตัดไม้มีค่าขนาดกลาง ขนาดเล็กด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ล้มคาตอจำนวนมาก และใช้มีดพร้าตัดฟันไม้ขนาดเล็ก ไม้ไผ่ ไม้พื้นล่าง ตามแนวเชิงเขาเป็นการตัดโค่นแผ้วถางป่าใหม่ ลักษณะยังแผ้วถางป่าไม้เสร็จ พื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายเสียหายประมาณ 5 ไร่ เพื่อยึดถือครอบครองป่าเพื่อทำการเกษตร ปลูกต้นทุเรียนจุดที่ 3 ที่ความสูงจากระดับทะเลปานกลางที่ 435 เมตร เป็นการตัดไม้มีค่าขนาดกลาง ขนาดเล็กด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ล้มคาตอจำนวนมาก และใช้มีดพร้าตัดฟันไม้ขนาดเล็ก ไม้ไผ่ ไม้พื้นล่าง ตามแนวเชิงเขาเป็นการตัดโค่นแผ้วถางป่าเก่าขยายพื้นที่ใหม่ ลักษณะยังแผ้วถางป่าไม้เสร็จ พื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายเสียหายประมาณ 2 ไร่ เพื่อยึดถือครอบครองป่าเพื่อทำการเกษตร ปลูกต้นทุเรียน

และจุดที่ 4 ที่ความสูงจากระดับทะเลปานกลางที่ 379 เมตร เป็นการตัดไม้มีค่าขนาดกลาง ขนาดเล็กด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ล้มคาตอจำนวนมาก และใช้มีดพร้าตัดฟันไม้ขนาดเล็ก ไม้ไผ่ ไม้พื้นล่าง ตามแนวเชิงเขาเป็นการตัดโค่นแผ้วถางป่าใหม่ ลักษณะยังแผ้วถางป่าไม้เสร็จ พื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายเสียหายประมาณ 10 ไร่ เพื่อยึดถือครอบครองป่าเพื่อทำการเกษตร ปลูกต้นทุเรียน

ขณะตรวจสอบไม่พบบุคคลใด คาดว่าได้หลบหนีไปก่อนเจ้าหน้าที่ไปถึงและไม่อุปกรณ์ในการตัดไม้ทำลายป่าแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่จึงแจ้งให้หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.2 (ปะแต) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 นราธิวาส เข้าดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ถูกทำลายเสียหาย และตรวจชนิดไม้ ตรวจวัดขนาดไม้ ที่ถูกตัดล้มคาตอ และที่ตัดทอนบั่นเป็นท่อน แล้วจัดทำรายละเอียด ดำเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป และเพิ่มความเข้มงวด ไม่ให้ป่าไม้สมบูรณ์ถูกทำลายไปมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]