สพป.สงขลา 2 ขานรับนโยบาย สพฐ.ออกแบบสร้างประชากรวัยเรียนสร้างชาติ

 นางสาวชฎาพร เสนเผือก รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 8/2556 เพื่อรับฟังนโยบายและข้อราชการ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานมอบนโยบาย สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ เน้น ด้านความปลอดภัย โอกาส คุณภาพ และประสิทธิภาพ เพื่อบริหารจัดการศึกษาเชิงนโยบาย และมิติพื้นที่บริการการศึกษาให้เข้าถึงประชากรวัยเรียน 3 กลุ่มคือ ประชากรด้อยโอกาส ปกติ และความสามารถพิเศษ การบริหารการจัดการศึกษาที่นอกเหนือจากงานประจำอาทิ โครงการ,บุคคล,เงินและงบประมาณ และการบริหารการจัดการศึกษา


0 ความคิดเห็น