บริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ.มอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานชาวประมงและนักเรียนในพื้นที่ปฏิบัติการ รวมกว่าล้านบาท


นายธิติ ปรียาณุรักษ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยถึงการดำเนินโครงการเพื่อสังคมด้านการศึกษาในพื้นที่ปฏิบัติการว่า ปตท.สผ. ร่วมกับบริษัทผู้ร่วมทุนในโครงการบงกชและโครงการอาทิตย์ และบริษัท ปตท.สผ.เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ผู้ดำเนินการโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โครงการ G1/61 และ G2/61 มอบทุนการศึกษารวมมูลค่า 1,117,000 บาท เพื่อช่วยส่งเสริมและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญและเป็นอนาคตของประเทศ ตลอดจนช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในชุมชนโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติการได้บางส่วน

โดยร่วมกับผู้ร่วมทุนในโครงการบงกชและโครงการอาทิตย์ มอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมจำนวน 400,000 บาท ให้แก่บุตรหลานชาวประมงเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดระยะเวลาการศึกษา 4 ปี ผ่านสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ให้บุตรหลานชาวประมงได้ศึกษาต่อเพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพ นำความรู้ระดับปริญญาตรีกลับไปพัฒนาการประมงในท้องถิ่นได้ในขณะเดียวกัน บริษัท ปตท.สผ.เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (ปตท.สผ.อีดี) ผู้ดำเนินงานในโครงการ G1/61 และ G2/61 ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 365 ทุน รวมมูลค่า 717,000 บาท ให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน 11 โรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา รวมทั้งบุตรหลานข้าราชการใน 3 หน่วยงาน ได้แก่ อำเภอสิงหนคร เทศบาลเมืองสิงหนครและสถานีตำรวจภูธรสิงหนคร จังหวัดสงขลาด้วย

การมอบทุนการศึกษาดังกล่าว เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเพื่อสังคมในระดับพื้นที่ปฏิบัติการด้านการศึกษษ ที่สอดคล้องกับตามแนวทางการจัดทำกิจกรรมเพื่อสังคมระดับองค์กร ที่เน้นการดำเนินงานภายใต้แนวคิด 4 แนวทางหลัก คือ ด้านความต้องการพื้นฐานของชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษาและด้านวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่ ปตท.สผ.เข้าไปดำเนินงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]