กฎหมายคนละฉบับ! เลขาฯ ป.ป.ช.แจงเหตุไม่เปิดบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สินนายกรัฐมนตรี


การเมือง: เลขาฯ ป.ป.ช.ยกคำพูด "วิษณุ เครืองาม" รองนายกฯ แจงประเด็นไม่เปิดบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" แม้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ให้นับการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเริ่ม 2560 อ้างเป็นกฎหมายคนละฉบับ คนละองค์กรกัน

6 ตุลาคม 2565 - นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตกันว่า เมื่อเริ่มนับวาระดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ทำไมจึงไม่มีการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อปี 2562 ว่า เป็นเรื่องการตีความกฎหมายคนละฉบับกัน ในส่วนของ ป.ป.ช.ที่เกี่ยวกับบัญชีทรัพย์สินฯ ตีความตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ส่วนเรื่องการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นการตีความตามรัฐธรรมนูญนายนิวัติไชยกล่าวว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เคยอธิบายไว้แล้วว่า เรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกับเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งนายกฯ ครบ 8 ปี เป็นคนละเรื่อง ไม่ได้เกี่ยวกัน การวินิจฉัยแต่ละองค์กรแตกต่างกัน เป็นคนละส่วนกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]