ผบ.ฉก.แจงเหตุต้องใช้ "ทหารหมวกแดง" ร่วมจับนายทุนลอบนำเข้าของเถื่อนแนวชายแดนไทย-มาเลย์


ความมั่นคง: ผบ.หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 5 แจงกรณีต้องให้ "ทหารหมวกแดง" ร่วมปฏิบัติการจับนายทุนลักลอบนำเข้าของเถื่อนตามแนวชายแดน เหตุต้องรวดเร็วฉับพลัน เพราะนายทุนมีอิทธิพล-สายข่าวเกาะติดการทำงานของเจ้าหน้าที่

7 ตุลาคม 2565 - พ.อ.ฐนิตพนธ์ หงส์วิไล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงถึงภารกิจของหน่วยในปฏิบัติการต่อภัยแทรกซ้อน โดยเฉพาะขบวนการค้าสินค้าหลบหนีภาษีว่า ที่ผ่านมา ได้ใช้กำลังของชุดปฏิบัติการพิเศษ กองกำลังเทพสตรี หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "ทหารหมวกแดง" เข้าตรวจค้นจับกุมนายทุนตามแนวชายแดนภาคใต้ เช่นที่ อ.สะเดา จ.สงขลา และ จ.นราธิวาส ซึ่งลักลอบนำเข้าบุหรี่ สุรา เนื้อโค น้ำมันดีเซล-เบนซิน น้ำมันปาล์ม และอื่นๆ จากประเทศมาเลเซีย เข้ามาเพื่อส่งจำหน่ายในประเทศ

พ.อ.ฐนิตพนธ์กล่าวว่า ที่ผ่านมา หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 5 มีปฏิบัติการต่อเป้าหมายที่เป็นภัยแทรกซ้อนอย่างต่อเนื่อง และมีผลงานมากมาย เพียงแต่อาจจะไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ รวมทั้งประชาชนอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของภัยแทรกซ้อนว่า เป็นการทำลายเศรษฐกิจ ทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษี เพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป้าหมายปฏิบัติการของหน่วยอยู่ที่นายทุนรายใหญ่ๆ ในจังหวัดชายแดน เช่น จ.สงขลา จ.นราธิวาส จ.สตูล"จำเป็นต้องใช้ทหารชุดปฏิบัติการพิเศษ ต่อกลุ่มขบวนการลักลอบสินค้าหนีภาษีรายใหญ่ๆ ในแนวชายแดนนั้น ต้องใช้ชุดปฏิบัติการที่มีความพร้อมต่อการปฏิบัติการที่ต้องปฏิบัติการอย่างฉับพลัน รอบคอบ เพราะเป็นกลุ่มทุนรายใหญ่ ที่มีอิทธิพล และมีสายข่าวที่เกาะติดการทำงานของเจ้าหน้าที่" พ.อ.ฐนิตพนธ์กล่าว

พ.อ.ฐนิตพนธ์กล่าวว่า ในการเข้าปฏิบัติการต่อเป้าหมายทุกครั้ง จะมีเจ้าหน้าที่หน่วยอื่น เช่น ศุลกากร สรรพสามิต ตำรวจ ปกครอง ร่วมด้วย เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย ข่าวที่มีการนำเสนอในเรื่องการใช้ ทหารชุดปฏิบัติการพิเศษ หรือ”ทหารหมวกแดง” จึงอาจจะทำให้ ประชาชนไม่ทราบถึงภารกิจและข้อเท็จจริง จึงชี้แจงเพื่อให้เข้าใจถูกต้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]