แพ้ไม่ได้! “วันนอร์” มั่นใจ ‘ประชาชาติ’ คว้าชัยได้ ส.ส.ครบทั้ง 15 เขตเป้าหมาย


การเมือง: “วันนอร์” ชูเทคโนโลยีคือโอกาสของการเมืองสมัยใหม่ ย้ำ “รบครั้งนี้ต้องชนะ” มั่นใจคว้าชัย 15 เขตเลือกตั้งเป้าหมาย ย้ำการเลือกตั้งคือสงครามของคนชายแดนใต้ เปิดโพล พรรคประชาชาติได้คะแนนท่วมท้นถึง 62% ด้าน “ทวี” ลุยผลักดัน “มลายู” เป็นภาษาราชการภาษาที่ 2

29 มกราคม 2566 - ที่หอประชุมมูลนิธิมะทา จ.ยะลา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรบริหารศูนย์อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเพื่อชนะการเลือกตั้ง พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “พรรคประชาชาติกับชัยชนะในการเลือกตั้ง” โดยมี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรค พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพรรค ส.ส.ของพรรค และสมาชิกพรรค ร่วมกิจกรรมอย่างเนืองแน่น

นายวันมูหะมัดนอร์กล่าวตอนหนึ่งว่า วันนี้เป็นการอบรมสมาชิกทั้ง 15 เขต ตามจำนวนเขตที่พรรคส่งผู้สมัคร ส.ส. ซึ่ง 15 เขตนี้ควรจะได้รับชัยชนะ ทำไม่ถึงกล้าพูดว่าเอาชนะได้ทั้ง 15 เขต เพราะการอบรมตลอด 2 วันนี้ จะทำให้ทุกคนมีความรู้และเข้าใจในมิติต่างๆของการเอาชนะการเลือกตั้งครั้งนี้

“วันนี้เรามาคุยกันแบบครอบครัวประชาชาติ พูดตรง พูดความจริง เราคือครอบครัวเดียวกัน และเทคโนโลยีใหม่ๆ คือการสื่อสาร คือโอกาสของการเมืองเพื่อชนะการเลือกตั้ง เราจะทำอย่างไรให้ชนะ เพราะวันนี้เราเกือบชนะแล้ว” หัวหน้าพรรคประชาชาติกล่าวหัวหน้าพรรคประชาชาติยังได้นำผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ “โพล” หัวข้อพรรคการเมืองที่ “คนปาตานี” หรือคนชายแดนใต้อยากเลือก มาแสดง โดยจากการสำรวจ พบว่า พรรคประชาชาติได้คะแนนท่วมท้นถึง 62% ส่วนนายกรัฐมนตรีที่คนปาตานี หรือคนชายแดนใต้อยากเลือก คือ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ได้ 46%

“ผมพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีของคนจังหวัดชายแดนภาคใต้ พรรคประชาชาติไม่ได้ด้อย นำไปหาเสียงได้” นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าว และว่า การรบครั้งนี้ ต้องชนะ ถือเป็นสงครามใหญ่ของคนจังหวัดชายแดนภาคใต้ พรรคประชาชาติต้องชนะอย่างเดียว แพ้ไม่ได้ เพื่อความอยู่ดีกินดี และแก้ไข้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนของเรา


ด้าน พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวปิดการอบรมตอนหนึ่งว่า พรรคประชาชาติไม่มีเงิน ไม่มีอำนาจรัฐที่จะไปแข่งกับพรรคอื่น แต่สิ่งที่เหนือกว่าพรรคอื่น คือเรามีความจริงใจที่จะแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชน

“พรรคประชาชาติจะทำให้ภาษามลายูเป็นภาษาราชการภาษาที่ 2 ถ้าคนไทยทั้งประเทศยังยอมรับไม่ได้ ก็ให้เป็นภาษาที่ 2 ในพื้นที่ที่มีประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษามลายู เพราะมิฉะนั้นเราจะอยู่ไม่ได้ เนื่องจากภาษาคือโอกาสของการค้าขาย และประเทศรอบบ้านเรา ทั้งอินโดนีเซีย มาเลเซีย ล้วนใช้ภาษามลายู” พ.ต.อ.ทวี กล่าวเลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวว่า พรรคประชาชาติกล้าประกาศจะทำให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกิน ครอบครัวละ 20 ไร่ ฉะนั้นขอโอกาสให้เราเป็นรัฐบาล พรรคจะแก้ปัญหาของประชาชน คือ ต้องทำให้ลูกหลานมีความหวัง มีความฝัน ขจัดความกลัว

“พรรคประชาชาติหวังคะแนนเลือกตั้งเขตละ 5 หมื่นคะแนน เราจะแลนด์สไลด์ในภาคใต้ เพื่อทำให้พี่น้องประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น วันนี้ถือเป็นภาวะฉุกเฉินที่เราจะต้องเอาชนะทุกพื้นที่” พ.ต.อ.ทวี กล่าว

สำหรับภายในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและโครงสร้างของศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง ตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย งานธุรการ งานทะเบียน งานประชาสัมพันธ์ งานกิจการพิเศษ งานบัญชีและการเงิน รวมท้ังระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ยังมีการอบรมให้ความรู้เป็นแนวทางเพื่อให้ชนะการเลือกตั้ง ทั้งการสร้างศรัทธาต่อตัวผู้สมัครและบุคลากรภายในพรรค การบริหารจัดการผู้สังเกตการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง การบริหารบุคคลและบริหารจัดการคะแนน ฯลฯ

นอกจากนี้ AMANAH GROUP ยังได้อบรมให้ความรู้ทางด้านเทคนิคและการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฝึกการสร้างช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, YouTube, Line OA, TikTok, Twitter และฝึกผลิตสื่อภาพและวีดีโอผ่านมือถือ คอมพิวเตอร์ พร้อมนำไปใช้งาน มีการบรรยายเกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดียแต่ละแพลตฟอร์มให้ตอบโจทย์กับพฤติกรรมของคนไทย การประยุกต์ใช้ Data เพื่อวางกลยุทธ์ เทคนิคการโพสต์คอนเทนต์อย่างไรให้โดนใจ ฯลฯไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]