พบ 2 บริษัทจาก 62 แห่งผ่านเข้าเสนอราคาเครื่องออกกำลังกาย 24.7 ล้านบาท อบจ.สงขลา


ท้องถิ่น: เพจชื่อดัง “ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน” แฉ อบจ.สงขลาใช้เงินกว่า 25 ล้านบาทติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย 73 จุดๆ ละ 339,500 บาท แต่ละจุดมีเครื่องออกกำลังกาย 8 แบบ 12 ชิ้นๆ ละเกือบ 3 หมื่นบาท บางจุดปล่อยรกร้าง All about News พบมีเอกชนซื้อซอง 62 แห่ง ยื่นซอง 6 เจ้า ผ่านคุณสมบัติเพียง 2 แห่งเท่านั้น บริษัทแหล่งราคากลางไม่ผ่านคุณสมบัติ

13 กุมภาพันธ์ 2566
- เพจ “ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน” ได้โพสต์เกี่ยวกับโครงการเครื่องออกกำลังกายในพื้นที่ จ.สงขลา ในหัวข้อ “ซื้อแจก 73 จุด 24.7 ล้าน” ระบุว่า ที่ อ.หาดใหญ่ มีการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายในที่รกใต้สุมทุมพุ่มไม้ภายในซอย 4 เพชรเกษม เรียกว่า "ลานกีฬาชุมชนภาสว่าง" มีสภาพเป็นลานจอดรถชาวบ้านในซอยลึก

เพจ “ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน” ตรวจสอบพบว่า เป็นเครื่องออกกำลังกายของ อบจ.สงขลา งบประมาณ 25 ล้านบาท ในโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ดำเนินการช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งติดตั้งทั่วจังหวัดสงขลา 73 จุด แล้วมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ โดย อ.หาดใหญ่มีจำนวนมากที่สุดรวมทั้งหมด 24 จุด อ.เมือง 11 จุด อำเภออื่น ๆ แห่งละ 2-3 จุด

แต่ละจุดมีเครื่องออกกำลังกาย 8 แบบ จำนวน 12 ชิ้น ราคาจุดละ 339,500 บาท ทั้งหมด 73 จุด เป็นเงิน 24,783,500 บาท ราคาเครื่องเล่นต่อชิ้นจากเอกสารราคากลางพบว่า ต่ำสุดอยู่ที่ชิ้นละ 26,500 บาท สูงสุดชิ้นละ 28,500 บาท

จากการตรวจสอบของสำนักข่าว All about News พบว่า เป็นโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี 2560 ประกาศโครงการเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ปีงบประมาณ 2562 วงเงิน 25 ล้านบาท ราคากลาง 24,783,500 บาท บริษัทที่ชนะการประมูลคือ บริษัท ส.สิงห์อยู่สปอร์ต จำกัด อยู่ที่หมู่ที่ 6 ต.ปากแรด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี วงเงินสัญญา 24,184,900 บาท ต่ำกว่าราคากลาง 598,600 บาท หรือ 2.42 % โดยขณะนั้นมีนายนิพนธ์ บุญญามณี ดำรงตำแหน่งนายก อบจ.สงขลา

ในการกำหนดราคากลางมีนายอัฐชัย พรหมมณี รองปลัด อบจ.สงขลา ในขณะนั้น เป็นประธานกรรมการ มีแหล่งที่มาของราคากลางจาก 4 ราย ดังนี้ 1.บริษัท ส.สิงห์อยู่สปอร์ต จำกัด 2.บริษัท เนเจอรัล โปรเทค จำกัด 3.บริษัท ฟาร์ ฟอร์เวิร์ด จำกัด และ 4.ATP Global Siam co.,Ltd อนุมัติราคากลางโดยนายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายก อบจ.สงขลา ในขณะนั้น ปฏิบัติราชการแทนนายก อบจ.สงขลารายละเอียดราคากลาง จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งและเทฐานยึด จำนวน 73 ชุดๅ ละ 339,500 บาท ดังนี้

1. อุปกรณ์ออกกำลังกายแขน 1 เครื่องๆ ละ 28,000 บาท

2.อุปกรณ์ออกกำลังข้อเข่า 1 เครื่องๆ ละ 27,500 บาท

3.อุปกรณ์บริหารเอวแบบ 3 ที่ 2 เครื่องๆ ละ 27,500 บาท รวม 55,000 บาท

4.อุปกรณ์บริหารแขนขาหน้าท้อง 2 เครื่องๆ ละ 28,250 บาท รวม 56,500 บาท

5.อุปกรณ์บริหารไหล่และขา 2 เครื่องๆ ละ 28,250 บาท รวม 56,500 บาท

6.อุปกรณ์เดินสลับแขนขาแนวราบ 2 เครื่องๆ ละ 28,500 บาท รวม 57,000 บาท

7.อุปกรณ์บริหารหน้าท้อง 1 เครื่องๆ ละ 27,500 บาท

8.อุปกรณ์กรรเชียงเดี่ยว 1 เครื่องๆ ละ 26,500 บาท

และ 9.ป้ายชื่อโครงการ 5,000 บาท

โครงการนี้มีผู้ซื้อซอง รวม 62 ราย แต่มายื่นซองเพียง 6 ราย ประกอบด้วย 1.บริษัท เกษร พลาสติก อุตสาหกรรม จำกัด เสนอ 23,900,000 บาท 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยชนะโชติ เสนอ 19,710,000 บาท 3.บริษัท ส.สิงห์อยู่ สปอร์ต จำกัด เสนอ 24,272,500 บาท 4.เนเจอร์รัล โปรเทค จำกัด เสนอ 24,200,000 บาท 5.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราครีเอชั่น เสนอ 21,000,000 บาท และ 6.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพิจิตรคอนสตรัคชั่น เสนอ 24,428,720 ล้านบาท โดยผ่านคุณสมบัติ 2 รายคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพิจิตรคอนสตรัคชั่น และบริษัท ส.สิงห์อยู่ สปอร์ต จำกัด ในขณะที่บริษัท เนเจอรัล โปรเทค จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ของแหล่งที่มาของราคากลางกลับไม่ผ่านคุณสมบัติ

ทั้งนี้ บริษัท ส.สิงห์อยู่ สปอร์ต จำกัด เป็นบริษัทอยู่ใน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี มีนายเธียรทรรศน์ สิงห์อยู่ เป็นกรรมการบริษัท โดยนายเธียรทรรศน์ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งและได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภา อบจ.ราชบุรี เมื่อปี 2563ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]