โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จัดกิจกรรมและทำบุญวันครบรอบ 36 ปี


โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี โดยนายปิยพล ศรียะพันธุ์กรรมการผู้จัดการ นำทีมคณะผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมพิธีทางศาสนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี ซึ่งปีนี้โรงพยาบาลได้จัดพิธีทั้ง 3 ศาสนา คือ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาพุทธ พร้อมกิจกรรมฉลองครบรอบ 36 ปี บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความรักความผูกพันระหว่างผู้บริหาร พนักงาน แลtประชาชนผู้เข้ารับบริการ


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]