โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จัดกิจกรรมและทำบุญวันครบรอบ 36 ปี


โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี โดยนายปิยพล ศรียะพันธุ์กรรมการผู้จัดการ นำทีมคณะผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมพิธีทางศาสนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี ซึ่งปีนี้โรงพยาบาลได้จัดพิธีทั้ง 3 ศาสนา คือ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาพุทธ พร้อมกิจกรรมฉลองครบรอบ 36 ปี บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความรักความผูกพันระหว่างผู้บริหาร พนักงาน แลtประชาชนผู้เข้ารับบริการ


0 ความคิดเห็น