อัญเชิญองค์ท้าวเวสสุวรรณขึ้นประดิษฐาน ณ วัดแช่มอุทิศ จ.สงขลา
นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีอัญเชิญองค์ท้าวเวสสุวรรณขึ้นประดิษฐานบนฐานบูชาและทำพิธีบวงสรวงสักการะบูชา นับเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ด้วยความสูง 10.9 เมตร เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ แสดงออกถึงกตัญญูความศรัทธาในพระพุทธศาสนาขององค์ท้าวเวสสุวรรณ ที่คอยปกป้องพระพุทธศาสนาอยู่ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยมีพุทธศาสนิกชนอุบาสกอุบาสิกา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก ณ วัดแช่มอุทิศ อ.เมือง จ.สงขลา


0 ความคิดเห็น