อัญเชิญองค์ท้าวเวสสุวรรณขึ้นประดิษฐาน ณ วัดแช่มอุทิศ จ.สงขลา
นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีอัญเชิญองค์ท้าวเวสสุวรรณขึ้นประดิษฐานบนฐานบูชาและทำพิธีบวงสรวงสักการะบูชา นับเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ด้วยความสูง 10.9 เมตร เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ แสดงออกถึงกตัญญูความศรัทธาในพระพุทธศาสนาขององค์ท้าวเวสสุวรรณ ที่คอยปกป้องพระพุทธศาสนาอยู่ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยมีพุทธศาสนิกชนอุบาสกอุบาสิกา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก ณ วัดแช่มอุทิศ อ.เมือง จ.สงขลา


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]