ขุนพล "ภูมิใจไทยนราธิวาส" ไม่หนักใจพรรคการเมืองอื่นโจมตีเรื่องกัญชา


การเมือง: นัจมุดดิน ขุนพลภูมิใจไทยนราธิวาส เชื่อมั่น เลือกตั้งครั้งนี้ได้ ส.ส.นราธิวาสไม่ต่ำกว่า 2 ที่นั่ง เผยเรื่อง”กัญชาเสรี” ทำความเข้าใจกับประชาชน-องค์กรต่างๆ มาตลอดว่าใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้น

24 กุมภาพันธ์ 2566 - นายนัจมุดดีน อูมา ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และผู้รับผิดชอบดูแลผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทย จ.นราธิวาส เปิดเผยว่า ในการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรในปี 2566 พรรคภูมิใจไทยส่ง ผู้สมัครใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ครบทุกเขตเลือกตั้ง ตนเองมีหน้าที่รับผิดชอบผู้สมัครใน จ.นราธิวาส ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ จ.นราธิวาสมีการเพิ่มเขตเลือกตั้งอีก 1 เขต เป็น 5 เขตเลือกตั้ง และพรรคได้คัดเลือกผู้สมัครครบแล้วทั้ง 5 เขต ดังนี้

เขต 1 นายลุตฟี หะยีอีแต เทศมนตรีเทศบาลตำบลบาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

เขต 2 นายราชวัตร เด่นตุลาการ ผู้อำนวยการการศึกษาเอกชน

เขต 3 น.ท. สกรี ศรีริกานนท์ อดีตนายทหารพัฒนา หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 จ.นราธิวาส

เขต 4 นายซาการียา สะอิ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส

และเขต 5 นายสุกรี มะเต๊ะ ผู้ช่วยเลขานุการ รมช.มหาดไทย


"ทั้งหมดเป็นคนรุ่นใหม่ ที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่น เป็นนักการศึกษา เป็นทหารหน่วยพัฒนา และเป็นครูบาอาจารย์ ที่เข้าใจปัญหาในพื้นที่ และรู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร รวมทั้งรู้ว่าประชาชนในพื้นที่ต้องการอะไร"นายนัจมุดดีน กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทย เป็นพรรคการเมืองที่ไม่มีปัญหาภายในพรรค มีนโยบายในการแก้ปัญหาพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ชัดเจน ที่ผ่านมากระทรวงที่พรรคภูมิใจไทยรับผิดชอบ มีผลงานที่เข้าตาประชาชน ทั้งเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยว เรื่องการพัฒนาถนนหนทาง เรื่องการแก้ปัญหา โควิด-19 เราก็ได้รับการชื่นชมจากองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ นโยบายในพื้นที่ของ จ.นราธิวาสจะเน้นที่การทำการคมนาคมให้มีความสะดวก มีโครงการตัดถนนเชื่อมแนวชายแดน และพัฒนาเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อนำเงินตราเข้าประเทศ การส่งเสริมการศึกษาทั้งในโรงเรียนของรัฐและเอกชนใน จ.นราธิวาส นโยบายของภูมิใจไทย ไม่สร้างความแตกแยก ไม่แบ่งเขาแบ่งเราทุกเชื้อชาติ ศาสนา ต้องอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรม

ส่วนนโยบายเรื่อง “กัญชาเสรี” ที่มีพรรคการเมืองหลายพรรคนำมาโจมตี พรรคภูมิใจไทย ได้ทำความเข้าใจกับประชาชน กับองค์กรต่างๆ ในพื้นที่มาโดยตลอด โดยพรรคภูมิใจไทยมีนโยบายที่ชัดเจนว่า จะใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และไม่สนับสนุนให้มีการใช้กัญชาในด้านการสันทนาการ เรื่องนี้เราไม่หนักใจ เพราะได้ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง


จากการลงพื้นที่ ทั้งของคณะทำงานและผู้สมัครลงรับการเลือกตั้ง ในเบื้องตนเรามั่นใจว่า จะได้รับการเลือกจากประชาชนไม่น้อยกว่า 2 ที่นั่งเฉพาะใน จ.นราธิวาส แต่อาจจะได้ ส.ส.เพิ่มขึ้นกว่า 2 ที่นั่ง ก็เป็นไปได้ ซึ่งต้องดูการตอบรับหลังจากการยุบสภา และการเมืองเข้าสู่โหมดหาเสียงอย่างเต็มตัว


ไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]