“ทวี สอดส่อง” เตรียมฟ้อง “ศุภชัย ใจสมุทร” กล่าวหาก้าวก่ายย้ายหมอสุภัทรการเมือง: ‘พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง’ สั่งตรวจสอบและดำเนินคดี-จริยธรรมนักการเมืองอย่างถึงที่สุดต่อผู้เกี่ยวข้องกรณี ‘ศุภชัย ใจสมุทร’ แถลงข่าวระบุว่า ก้าวก่ายโยกย้าย ‘หมอสุภัทร’

2 กุมภาพันธ์ 2566 - เวลา 07.00 น. นายมูฮัมหมัดรุสดี เชคฮารูณ รองโฆษกพรรคประชาชาติ เปิดเผยว่า จากกรณีที่นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย ได้แถลงข่าวที่รัฐสภาว่า พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคประชาชาติ ออกแถลงการณ์คัดค้านคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขโยกย้าย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลานั้น

นายมูฮัมหมัดรุสดี กล่าวว่า พ.ต.อ.ทวีจะให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว และจะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตามที่มีการเสนอข่าว ตามประมวลกฎหมายทั้งทางแพ่งอาญา และจริยธรรมนักการเมืองอย่างถึงที่สุดต่อไปโดยเร็ว ทั้งนี้ พ.ต.อ.ทวียืนยันว่า การแถลงข่าวดังกล่าวเป็นกล่าวอ้างข้อมูลที่เป็นเท็จ เป็นการกล่าวหาปรักปรำใส่ร้ายให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย พ.ต.อ.ทวีไม่เคยให้สัมภาษณ์หรือให้ข่าวแก่สื่อมวลชนในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

นายมูฮัมหมัดรุสดี กล่าวว่า การกล่าวอ้างถึงแถลงการณ์พรรคประชาชาติ เมื่อตรวจดูแถลงการณ์แล้วเป็นการแสดงจุดยืนทางสังคมของพรรคที่ชอบด้วยกฏหมาย หน้าที่และอำนาจ ในแถลงการณ์ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงเหตุผลต่อสาธารณะชนถึงเหตุผลของการโยกย้ายนายแพทย์สุภัทรเท่านั้น เพราะรัฐมนตรีมีอำนาจบริหารกำกับดูแล ในกระทรวงสาธารณสุข และรัฐธรรมนูญบัญญัติให้รัฐมนตรีต้อง ‘’…ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี…รัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฏรในเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน…”นายมูฮัมหมัดรุสดี กล่าวว่า แถลงการณ์ของพรรคประชาชาติ เพื่อประโยชน์สาธารณะมิใช่เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือของพรรคการเมืองใด หรือต่อบุคคลใดๆ ไม่ได้มีการกระทำใดอันเป็นการก้าวก่ายแทรกแซงในการโยกย้ายข้าราชการทั้งสิ้น ไม่มีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพราะคำสั่งโยกย้าย ได้กระทำสำเร็จไปแล้ว จึงไม่มีการกระทำใดอันเป็นการแทรกแซงก้าวก่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น หรือพรรคการเมือง นอกจากนี้นายแพทย์สุภัทร มิได้เป็นสมาชิกพรรคประชาชาติหรือมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงใดๆ กับพรรค อันจะนำมาเพื่อประโยชน์ทางการเมืองทั้งสิ้นไม่มีความคิดเห็น:

กระบวนการยุติธรรม

[๐ กระบวนการยุติธรรม][bleft]

อุบัติเหตุ

[๐ อุบัติเหตุ][twocolumns]

คุณภาพชีวิต

[๐ คุณภาพชีวิต][bsummary]

ชายแดนใต้

[๐ ชายแดนใต้][bleft]

บทความ

[๐ บทความ][bsummary]